Log in op Mijn VVD

VVD stelt vragen over dreigende knelpunten elektriciteitsnet

De vraag naar elektriciteit stijgt snel. Door diverse energieleveranciers en netwerkbeheerders wordt om aan de stijgende vraag te voldoen geïnvesteerd in de elektriciteitsinfrastructuur. Echter, de versterking van het netwerk loopt niet altijd in de pas met de groei van de vraag naar capaciteit, zo blijkt uit een brandbrief van de gemeente Amsterdam aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ik wil weten of zo’n situatie ook in Zoetermeer kan ontstaan. Wat de Zoetermeerse VVD betreft moeten de woningbouw, de energietransitie en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities niet in gevaar komen door de knelpunten op het elektriciteitsnet’. Reden genoeg voor schriftelijke vragen hierover aan het college. ‘Is er al met Stedin of andere gemeenten in de regio contact over dit vraagstuk?’, zo vraagt Duiven zich af: ‘En wat doet het college om er voor te zorgen dat een eventueel achterblijvende uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur geen risico wordt voor onze stad en in het bijzonder voor de woningbouwdoelstellingen in Zoetermeer’.

In Amsterdam wordt de komende tien jaar de capaciteit verdubbeld. En desondanks vreest het Amsterdamse gemeentebestuur voor een dreigend tekort. Hulp van het rijk is noodzakelijk omdat gemeenten en netwerkbeheerders alleen niet het probleem kunnen oplossen. Rob Duiven: ‘Ik wil daarom van het college weten of ze deze standpunt delen en bereid is het voorbeeld van de gemeente Amsterdam te volgen en het rijk om steun te vragen’.

Ook netwerkbeheerder Stedin zelf ziet aanpassing en uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur als een strategische uitdaging waarop de groep zich moet voorbereiden. Zo voorziet men bijvoorbeeld in de Visie en Strategie dat men de komende jaren voor tienduizenden woningen per jaar de  energievoorziening moet gaan aanpassen en veel meer aansluitingen voor wind-, zonneparken en snelladers moeten realiseren.