Log in op Mijn VVD

VVD stelt concrete voorwaarden aan noodopvang statushouders

Maandag 11 oktober besprak de Zoetermeerse gemeenteraad het verzoek van de COA over de opvang en huisvesting asielzoekers en vergunninghouders in de voormalige PI van Zoetermeer. Tot besluitvorming kwam het helaas niet omdat de stemmen bij één van de 36 amendementen staakten. En dan is een nieuwe raadsvergadering noodzakelijk. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-raadslid Jeffrey van Gils het woord: ‘Tijdens het debat was al wel duidelijk geworden dat met name de linkse partijen voor wat betreft stellen van voorwaarden niks hard laat staan concreet konden of wilden maken en waarbij alles, en in het bijzonder de zorgen van onze inwoners, werden genegeerd. De VVD neemt de zorgen van onze inwoners wel serieus. Daarom onze harde maar ook concrete randvoorwaarden waarmee wij duidelijkheid scheppen naar de COA, college en niet in de laatste plaats de Zoetermeerse inwoners’. De VVD is in ieder geval geen voorstander van een permanent AZC in onze stad'

De VVD stelt een aantal belangrijke voorwaarden aan de eventuele komst van een noodopvang. Dit betreffen de financiering, veiligheid, tijdelijkheid en het aantal op te vangen personen. Jeffrey van Gils: ‘Zoetermeer heeft niet bepaald euro’s over en daarom gaat er gaat wat de Zoetermeerse VVD betreft geen enkele Zoetermeerse euro naar de directe of indirecte kosten van deze eventuele noodopvang. Onder de streep mag de noodopvang de gemeente Zoetermeer niets kosten’.

Ook de veiligheid verdient nadrukkelijk aandacht bij de beoordeling van het verzoek. ‘Dat was ook de meest gehoorde zorg op de bewonersavond’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Ik deel deze zorgen en daarom heeft de VVD een aantal maatregelen voorgesteld,  zoals het vergroten van de politiesterkte, veiligheidscamera’s in de nabijgelegen fietstunnels en bushaltes, optreden tegen onruststokers’.

Een noodopvang moet tijdelijk zijn. Iets tijdelijks betekent voor de VVD maximaal één jaar. Om dat te borgen moet vooraf duidelijk zijn waar de mensen hierna naartoe gaan. Van Gils: ‘Er mag over een jaar geen discussie ontstaan over de groep die nu tijdelijk in Zoetermeer kan verblijven. Het lijkt ons daarbij dan ook logisch vooral te focussen op statushouders’.

Jeffrey van Gils over het aantal op te vangen statushouders: ‘De gevangenis kon maximaal rond de 400 gevangenen huisvesten, daarop is het hele gebouw ingericht, van de douchevoorziening tot de ruimte voor bedden. Daarnaast moeten we als raad ook oog houden voor de impact op de omgeving. Hier meer mensen opvangen dan dat er voor gevangenen plek was lijkt ons dan ook niet verstandig’. Omdat burgemeester Bezuijen de raad nadrukkelijk vroeg hem op dit punt meer onderhandelingsruimte te geven, trok de VVD het amendement in. Jeffrey van Gils: ‘Het door ons afgegeven signaal is niettemin duidelijk. De lat ligt voor wat betreft de uitkomst van de onderhandelingen van het college met de COA op dit punt hoog!’.