Log in op Mijn VVD

VVD wil snel uitvoering energiebesparende maatregelen

Het kabinet heeft op 15 oktober 2021 besloten om diverse maatregelen te nemen om de stijging van de energierekening voor Nederlanders te verminderen. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dat kan bijvoorbeeld ook via energiebespaaradvies of energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: ‘Naar aanleiding van dit bericht heeft de VVD-fractie vragen aan het college gesteld of het al plannen heeft die met bijdragen uit deze gelden (deels) gefinancierd kunnen worden. En indien dat nog niet het geval is, waarom is hierop nog geen actie ondernomen’.

Verder wil de VVD van het college weten of het met de VVD eens is dat deze gelden gezien de hoge gas- en energieprijzen niet op de plank mogen blijven liggen, maar zo snel mogelijk ingezet moeten worden zodat huiseigenaren op korte termijn de isolatie van hun woningen van de huishoudens kunnen verbeteren. ‘Welke mogelijkheden ziet het college om op korte termijn effecten te kunnen realiseren, bijvoorbeeld door vouchers beschikbaar te stellen’, aldus Jan Willem Schotel: ‘En op welke termijn denkt het college dat zulke plannen uitgevoerd kunnen worden?’.

Het Rijk stelt 150 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten, deze bepalen zelf hoe ze dit geld effectief willen besteden. Dit kan bijvoorbeeld via het uitgeven van vouchers waarmee energiebesparende producten gekocht kunnen worden, het uitdelen van energieboxen met bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie en led-lampen of het geven van energieadvies door energieteams langs gezinnen te laten gaan. Deze maatregel loopt vooruit op een meer fundamentele aanpak en grootschalige isolatie (bijvoorbeeld vloer, dak en gevel) via het nationaal isolatieprogramma. Op Prinsjesdag is hiervoor 514 miljoen euro ter beschikking gesteld, naast 288 miljoen euro ter stimulering van meer hybride warmtepompen. Het nationale isolatie programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Daarnaast heeft het kabinet bekend gemaakt de belastingen op energie tijdelijke tijdelijk te verlagen. Deze maatregelen zijn in aanvulling op reeds bestaande maatregelen.