Log in op Mijn VVD

Raad steunt VVD-moties over nieuwe laadvisie

Het college heeft een nieuwe laadvisie vastgesteld. Dit betekent dat inwoners in Zoetermeer die een tijdelijke ontheffing hebben gekregen om via stroomkabels vanuit de eigen woning de auto op te laden op openbaar terrein dat zij dit niet langer mogen doen. Het college wil dit stop zetten omdat er voldoende alternatief is voor de bewoners. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Het college stelt dat er op dit moment voldoende openbare laadpalen zijn, maar als wij naar de geluiden uit de stad luisteren dan maak ik mij grote zorgen dat we nu in één keer een te grote stap willen zetten. Inwoners die zelf hebben geïnvesteerd in de infrastructuur voor het zelf opladen van de auto-accu’s worden nu gestraft hierdoor. Dit vindt de VVD niet aanvaardbaar’. De motie van de VVD die het mogelijk maakt dat de huidige ontheffinghouders een verlenging wordt gegeven voor vijf jaar, kreeg een meerderheid in de raad. Jeffrey van Gils: ‘Mooi dat we voor elkaar hebben dat mensen die hebben geïnvesteerd om als een van de eerste duurzaam en elektrisch te kunnen autorijden niet worden gestraft. Er komt nu een overgang van vijf jaar of een financiële compensatie'.

Het college is het met de VVD eens dat het elektrisch rijden gestimuleerd moet worden, dat dit tegen aanvaardbare kosten moet plaatsvinden, waarbij opladen van de auto’s als equivalent voor het ‘tanken’ altijd zal plaats moeten vinden, maar dat de auto daarbij niet per definitie voor de deur hoeft te staan. Jeffrey van Gils: ‘Daarom heeft de VVD een tweede voorstel ingediend die een mogelijkheid biedt voor een alternatief dan een openbare laadpaal. Ik zou graag zien dat de gemeente daar waar de behoefte is en aan een aantal voorwaarde wordt voldaan tegen kostprijs een alternatief faciliteert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kabelgoot’. Ook deze motie kreeg de steun van de meerderheid van de raad. Jeffrey van Gils: ‘Het aannemen van deze motie was de kers op taart. De inschatting was dat dit voorstel niet op voldoende steun binnen de raad zou kunnen rekenen. Ik ben erg blij dat ons voorstel toch is aangenomen. De wethouder was bang dat het te duur zal worden, maar als mensen liever voor de deur de auto opladen en daar voor willen betalen dan moet dat gewoon kunnen. Dankzij de aangenomen VVD-motie moet de wethouder dat nu gaan regelen'.