Log in op Mijn VVD

VVD verheugt zicht op bruisende entree Zoetermeer

De VVD Kijkt uit naar het plan van aanpak voor de entree van Zoetermeer en het stationsgebied. In het najaar van 2014 heeft de gemeenteraad een door de VVD ingediende motie aangenomen die het college de opdracht gaf om te onderzoeken hoe de toegangen tot Zoetermeer kunnen worden aangepast aan deze tijd. Hoe wordt de Zoetermeerse entree een aantrekkelijke ingang? Vandaag heeft het college een plan van aanpak aangekondigd. 

"Zoetermeer is een schoolvoorbeeld voor logistieke ontsluiting, de hoeveelheid bruis neemt dagelijks toe en de economie begint weer op toeren te komen. Het vreemde is dat je daar als passant maar weinig van merkt. We mogen best wat trotser zijn op onze stad en daar hoort bij dat je je laat zien” betoogt Iedema. “Nu de turbine van Siemens er niet meer is ben je Zoetermeer voorbij voor je er erg in hebt. En dat is zonde, want een aantrekkelijk stad is ook wat nieuwe investeerders willen zien, of bedrijven die zich hier willen vestigen.”  

De komende maanden zal het college een plan van aanpak presenteren waarin niet alleen aandacht is voor de entrees van Zoetermeer, maar ook voor het stationsgebied. Dat stationsgebied werd eerder al verkozen tot een van Nederlands lelijkste plekken. Nog voor de zomer zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden waarin omwonenden, belanghebbenden en inwoners met de planmakers van gedachten kunnen wisselen.
Dat gevoel van kijk! Daar woon ik! ,als je de stad binnenkomt. Dat gun je toch iedereen