Log in op Mijn VVD

VVD vraagt aandacht voor dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis is, net als dyslexie, die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het geautomatiseerd (snel en accuraat) kunnen oproepen en uitvoeren van reken- en telhandelingen. Mensen met dyscalculie problemen kunnen hebben bij het maken van rekensommen, maar ook bij o.a. klokkijken en omgaan met geld. VVD-raadslid Thera Hoekstra: 'Rond de 5 tot 6 procent van Nederlanders heeft dyscalculie. Dit zijn dus tussen de 6.000 en 7.500 Zoetermeerders. Er zijn ongeveer 12.000 basisschoolleerlingen in Zoetermeer, waarvan naar verwachting 600 tot 750 leerlingen dyscalculie zullen hebben. Mensen met onbehandelde dyscalculie hiervan hun gehele leven last zullen hebben, zowel tijdens hun opleiding als tijdens hun werkende en latere leven. De VVD vraagt daarom aandacht hiervoor bij het college'. VVD-wethouder onderwijs Jan Iedema was het hiermee eens en zegde toe in het kader van de Lokale Educatieve Agenda dit met de onderwijsinstellingen op te pakken.

De Lokale Educatieve Agenda is geïntroduceerd als een instrument om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven na de wetswijzigingen in het onderwijs(achterstanden)beleid in 2006. Het is een instrument voor gemeenten, schoolbesturen en overige partners om in ‘nieuwe verhoudingen’ (meer gelijkwaardige verhoudingen) tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. De kosten voor professioneel onderzoek naar dyscalculie kunnen oplopen tot €1.000. en er zijn maar beperkte mogelijkheden om deze kosten vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar of via de jeugdwet. Bij het servicebureau Jeugdhulp Haaglanden zijn meerdere aanbieders van dyslexiediagnose en -behandeling aangesloten zijn, maar er is niet één aanbieder van diagnose en behandeling van dyscalculie aangesloten is.