Log in op Mijn VVD

VVD stelt vragen over kwetsbaarheden in industriële controlesystemen

Kwetsbaarheden in industriële controlesystemen waarmee onder meer verkeerslichtsystemen, rioleringen, klimaatinstallaties, veiligheidssystemen, pompen en parkeerplaats- en laadpaalinfrastructuur worden aangestuurd, frustreren de overheid steeds meer, zo blijkt uit een onderzoek van AG Connect en Binnenlands Bestuur. Het doorvoeren van updates voor deze systemen verloopt doorgaans erg traag gaat en is lastig mede omdat leveranciers patches niet (op tijd) gereed hebben voor gaten in de soms decennia oude systemen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Onze samenleving, en ook die van Zoetermeer, raakt steeds meer afhankelijk van en steeds meer vervlochten met digitale systemen. Deze ontwikkeling biedt veel voordelen, maar kunnen bij uitval ook een bron zijn van ongemak en hinder. De Zoetermeerse VVD vindt dat kwetsbaarheden in essentiële industriële controlesystemen in Zoetermeer voorkomen dienen te worden zodat de continue beschikbaarheid gewaarborgd is’.

De Zoetermeerse VVD heeft daarom naar aanleiding van het onderzoek schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. De VVD wil onder meer weten hoe vaak het gedurende de afgelopen vijf jaar is voorgekomen dat industriële controlesystemen niet of niet optimaal hebben gefunctioneerd, welke systemen dit betroffen en welke maatregelen toen zijn genomen om inbreuk op deze industriële controlesystemen in de toekomst te voorkomen. ‘Ik wil verder weten of het college voor Zoetermeer het kritische beeld herkent dat in het onderzoek van AG Connect en Binnenlands Bestuur wordt opgeworpen ten aanzien van onder meer onvoldoende achterstallig onderhoud, uitvoeren van updates en patches van industriële controlesystemen’, aldus Rob Duiven: ‘En natuurlijk wat in Zoetermeer het beleid is in het uitvoeren van updates en patches voor essentiële industriële controlesystemen en vooral of dit beleid en ook de uitvoering daarvan verbetering behoeven gelet op de gesignaleerde probleempunten in het onderzoek van AG Connect en Binnenlands Bestuur’.