Log in op Mijn VVD

VVD veert op voor veiligheid

De VVD pleit al jaren voor het uitbreiden van het aantal toezichthouders in Zoetermeer. Hiermee wil de partij criminaliteit en overlast verder beperken. Het college stelt nu voor om het aantal toezichthouders met vijf uit te breiden. De lokale VVD vindt dit een goede stap. 

Omdat veiligheid niet alleen afhangt van het aantal agenten dat beschikbaar is wil de VVD Zoetermeer het aantal handhavers (buitengewone opsporingsambtenaren – boa’s) in de stad verdubbelen.

Toezichthouders zijn belangrijk in het beperken van criminaliteit en kunnen eenvoudige taken uit handen van de politie nemen. Het gaat daarbij niet alleen om criminaliteit, maar ook om asociaal gedrag. Overlast door herrie, het maken van troep of het slopen van spullen verdienen extra aandacht. Mede hierom wil de lokale VVD het aantal boa’s uitbreiden.” aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. 

Afgelopen periode is het aantal toezichthouders al uitgebreid. Maar desondanks heeft Zoetermeer er relatief weinig. Iedema: “Andere grote steden hebben verhoudingsgewijs minimaal tweemaal zoveel handhavers als Zoetermeer. Dat moet anders wat de VVD betreft. Daarom willen wij die verdubbeling.Wij zijn dan ook erg blij met het voornemen om de capaciteit uit te breiden vijf extra toezichthouders. Met deze uitbreiding kan het veiligheidsgevoel in de wijk enorm toenemen. Het is weliswaar geen verdubbeling, maar een mooie stap in de goede richting”, aldus een tevreden Iedema. 
De komende jaren blijft de VVD zich hard maken voor een verdubbeling van het aantal handhavers.