Log in op Mijn VVD

Eerlijk zijn over aantallen sociale woningen

Maandag 29 november behandelde de Zoetermeerse gemeenteraad over het Tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030 - de eerste stap’. Met dit tussenakkoord leggen de gemeenten in de woningmarktregio Haaglanden, de woningcorporaties in de regio, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden en de provincie Zuid-Holland een basis onder de samenwerking. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘In het Tussenakkoord worden sociale woningen in het particuliere segment alleen volledig meegerekend als aan eisen rondom de instandhoudingstermijn wordt voldaan. Sociale woningen met een instandhouding tot 15 jaar worden bijvoorbeeld geheel niet meegenomen voor de doelgroepvoorraad. Dit is raar omdat de instandhoudingstermijnen de looptijd (tot 2030) van de woningmarktafspraken ruim overstijgen’.

Het in het tussenakkoord lijkt alsof Zoetermeer de doelstellingen rondom het realiseren van voldoende doelgroepwoningen niet haalt omdat een gedeelte van de woningen in verband met bovenstaande niet worden meegerekend. ‘De VVD vindt dat alle woningen die gedurende de looptijd van het akkoord tot de doelgroepvoorraad behoren dragen bij aan huisvesting van huishoudens die zijn aangewezen op de doelgroepvoorraad en gedurende deze periode dus ook volledig dienen mee te tellen in te realiseren aantallen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘De strengere eisen rondom de instandhoudingstermijn maken de realisatie van sociale woningen in het particuliere segment minder aantrekkelijk doordat ontwikkelaars nog langer verplicht de woningen met verlies moeten verhuren. Hierdoor kan het aantal te realiseren sociale huurwoningen drastisch kan afnemen’.

Jeffrey van Gils: 'Het is bijna te bizar voor woorden dat bijvoorbeeld de PvdA bestaande woningen niet meetelt, alsof ze simpelweg niet bestaan. Dat is raar en vooral niet eerlijk'. De Zoetermeerse VVD vindt dat de echte oplossing voor de woningnood meer huizen bouwen is, en daarom het probleem over de hele breedte erger kan worden als onmogelijk eisen aan de realisatie van particuliere sociale huisvesting worden verbonden. De VVD-motie om het college te verzoeken bij de verdere onderhandelingen over de woningmarktafspraken de regels voor het meetellen van doelgroepwoningen in de particuliere sector aan te passen zodat alle woningen die gedurende de looptijd van de woningmarktafspraken tot de doelgroepvoorraad behoren daar ook volledig toe worden gerekend, werd door de raad helaas verworpen, met alleen steun van de LHN en de PVV.