Log in op Mijn VVD

Afscheid Marc Rosier in de gemeenteraad

Op 29 november heeft VVD-oud-wethouder Marc Rosier afscheid genomen in de Zoetermeerse gemeenteraad. Door burgemeester Michiel Bezuijen werden de verdiensten van Marc Rosier over een periode van 11½ jaar in de raad en het college over het voetlicht gebracht. Marijke van der Meer deed dat als nestor van de raad zoals gebruikelijk in rijm nog eens dunnetjes over. In zijn dankwoord keek Marc met trots terug op de periode dat hij in de Zoetermeerse politiek zijn aandeel heeft mogen leveren om de stad als wethouder zichtbare vernieuwingen mooier te maken. Hij memoreerde drie projecten die hem na aan het hart liggen: de bouw van Zoetermeers derde NS-station Lansingerland-Zoetermeer, de ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer van en naar Nutricia en de ontwikkeling van De Entree. Helemaal vervreemd van Zoetermeer zal hij niet raken, in zijn nieuwe rol bij de MRDH als Manager Openbaar Vervoer zal hij zich hard blijven inzetten voor OV in de regio en dus ook in Zoetermeer.

Met het vertrek van Marc Rosier ontstond een vacature in het college van B&W. De fractie van de VVD had al eerder besloten geen kandidaat voor te dragen voor de vacante plek in het college De fractie van de VVD is van oordeel dat gelet op de korte periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en daarmee het aflopen van de huidige raadsperiode, het niet noodzakelijk is de plaats in te vullen. Met een herschikking van de portefeuilles kunnen de nog resterende werkzaamheden tot aan het verkiezingsreces worden waargenomen.

Het college heeft in een raadsvoorstel de herverdeling van de portefeuilles voorgesteld. De raad heeft dit voorstel met algemene stemmen aanvaard. De portefeuilles van Marc Rosier worden verdeeld over VVD-wethouder Jan Iedema (Financiën, Verkeer & Verkeersveiligheid, Eerste locoburgemeester, Entreegebied), D66-wethouder Paalvast (Ruimtelijke Ordening, Stedelijke ontwikkeling) en GroenLinks-wethouder Groeneveld (Wijkwethouder Rokkeveen).