Log in op Mijn VVD

VVD pleit voor tijdig beslissen over toekomst museum De Voorde

Op maandag 29 november debatteerde Zoetermeerse gemeenteraad over het raadsvoorstel ‘Invulling museale functie 2022’. Het doel van dit raadsvoorstel is in 2022 financiële zekerheid te bieden voor het Nationaal Videogame Museum en het museum De Voorde, in afwachting van besluitvorming over de definitieve invulling van de museale functie In Zoetermeer. VVD-raadslid en woordvoerder cultuur Thera Hoekstra: ‘Voor ons is het van belang dat het Nationaal Videogame Museum in Zoetermeer blijft. Het past bij de stad. Het is modern, innovatief, qua collectie geen concurrent in de regio en trekt veel bezoekers. Het Nationaal Videogame Museum zich heeft wat de VVD betreft bewezen. Museum De Voorde daarentegen is tot op heden meer een ‘Museum of Broken Dreams’ gebleken. Te optimistische aannames, te hoge verwachtingen, teleurstellende bezoekersaantallen en opbrengsten. We staan open voor conceptueel, programmatisch, commercieel en financieel realistisch goede ideeën voor De Voorde. Maar besluitvorming over de toekomst van De Voorde dient wel op tijd plaats te vinden. In het raadsvoorstel staat immers dat nieuwe raad snel een besluit moet nemen over invulling museale functie, anders moeten we ook voor 2023 betalen’.

‘De besluitvorming had veel eerder gemoeten‘, aldus Thera Hoekstra: ‘Doordat we nu niet over ons graf heen willen regeren, wordt besluitvorming over invulling van de museale functie vooruit geschoven naar de volgende raad. Dit is een fait accompli’. Omdat zeker te stellen dat tijdig besluitvorming plaatsvindt heeft de VVD een amendement ingediend dat regelt dat in 2022, zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen maar nog voor het zomerreces in 2022, aan de raad een nieuw raadsvoorstel wordt voorgelegd waarin een voorstel wordt gedaan voor de toekomst van Museum De Voorde. Dit VVD-amendement dat met steun van het CDA en de PVV werd ingediend, kreeg een ruimte meerderheid in de raad.