Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: ‘Hier kan geen goed ondernemerschap tegenop’

De afgelopen weken viel bij Zoetermeerse ondernemers een brief op de mat voor de terugbetaling van de ontvangen steunregelingen. In die weken draaide de horeca nog altijd slechts op ongeveer 30% van de gebruikelijke omzet en met de afgelopen zaterdag door de regering afgekondigde maatregelen gaat dit terug naar 0%. Ondernemers die na de zomer 2020 zijn gestart met ondernemen trokken ook aan het kortste eind. Zij kregen afgelopen maanden een aanslag voor gemeentelijke belastingen op de mat. Aangezien ze geen omzetverlies konden aantonen werden ze gewoon aangeslagen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Dit soort maatregelen komen hard binnen bij ondernemers. Juist onze mkb-ondernemers hebben er de afgelopen periode met bloed, zweet en tranen voor gezorgd dat onze stad, ondanks alle beperkingen, een gezellige en fijne plek bleef. Het is voor ondernemers heel lastig om de moed erin te houden. Daarom heb ik schriftelijke vragen aan het college gesteld met hele concrete vragen voor ondersteuning van onze ondernemers’.

Over het algemeen zien Zoetermeerse ondernemers altijd wel een lichtpuntje. Nu de inkomstenderving van de Kerstinkoop hierbovenop komt, gooien sommige ondernemers de handdoek in de ring. Hier kan geen goed ondernemerschap tegenop. ‘We voelen de pijn die de ondernemers ervaren en daarom wil de Zoetermeerse VVD dat het college het maximale doet om ondernemers te ondersteunen met de uitrol van de nieuwe steunpakketten en het kwijtschelden van lokale lasten’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Daarnaast is het belangrijk dat het Zoetermeerse college zich ook bij de Haagse politiek hard maakt voor een verstandige manier waarop de terugbetaling van de steunregelingen wordt georganiseerd.

De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

- Heeft het college een beeld van het aantal ondernemers die nu in de schulden zitten bij de overheid als gevolg van ontvangen steun, heeft de gemeente een beeld van de omvang van die schulden?

- Welke maatregelen neemt het college om, nu de omzet bijna 0% is, ervoor te zorgen dat er coulant wordt omgegaan met de terugbetaling van de regelingen en is het college van plan in Den Haag te lobbyen voor een verstandige terugbetaalregeling waarbij ook de inkomstenderving van de Kerstinkoop wordt meegenomen?

Vanuit de rijksoverheid is nog geen steun voor startende ondernemers. Zij kunnen in tegenstelling tot bestaande ondernemers geen aanspraak maken op de landelijke NOW of TVL-steunregelingen, aangezien zij nog geen bewezen omzetcijfers van de voorgaande jaren kunnen overleggen. Werken met aannames of verwachtingen zou fraude in de hand kunnen werken. daarom de volgende vragen aan het college:

- Heeft het college een beeld van het aantal ondernemers in de retail, detailhandel en horeca die afgelopen jaar gestart zijn en een lokale aanslag hebben ontvangen;

- Welke lokale maatregelen of lastenverlichting kunnen we ondernemers die in 2020 en 2021 zijn gestart met ondernemen alsnog te ondersteunen of te ontzien?

- Is het college bereid om die maatregelen te nemen en ondernemers hiervan op de hoogte te stellen?

Bij het berekenen van omzetverlies t.b.v. de NOW wordt gekeken naar de omzet die een bedrijf maakte in 2019. Echter er zijn ook bedrijven die sinds de start van de coronacrisis ondanks alles toch een  omzetgroei hebben gemaakt. Die groei gaat vaak gepaard met een evenredige stijging in de gemaakte kosten. De volgende vragen hierover aan het college:

- Is het college het de VVD eens dat bij het berekenen van omzetverlies bedrijven ook een periode na 2019 zouden moeten mogen kiezen als in die periode de omzet hoger was dan daarvoor?

- Welke ruimte heeft het college om binnen deze regeling maatwerk toe te passen?

Jeffrey van Gils: 'Ik heb het college gevraagd snel met antwoorden te komen zodat ook de ondernemers in Zoetermeer snel weten wat ze van de gemeente Zoetermeer mogen verwachten'.