Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD bevraagt college over overeenkomst noodopvang

Maandag 20 december debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over de overeenkomst die de gemeente Zoetermeer heeft afgesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de opvang van kansrijke asielzoekers en statushouders in de voormalige gevangenis in Zoetermeer. De Zoetermeerse VVD had hiervoor via een zogenaamd agenderingsverzoek het initiatief genomen, samen met Zò! Zoetermeer, PVV, LHN en PDvZ. VVD-raadslid en woordvoerder namens de VVD-fractie over dit onderwerp, Jeffrey van Gils: ‘Er is nu een bestuursovereenkomst waarin vrijwel alle wensen van de raad geland zijn. Dat is positief want we zien ondertussen ook dat de rijksoverheid aan het strooien is met aanwijzingen en het is goed dat Zoetermeer die dans ontsprongen lijkt te zijn. Toch had de fractie nog vragen over voor de VVD belangrijke zaken, zoals de financiële gevolgen voor de gemeente en de veiligheid van de omwonenden’.

Over de gevolgen was de burgemeester, portefeuillehouder over dit onderwerp in het college, duidelijk: alle direct aan de noodopvang verbonden kosten kunnen bij het COA in rekening worden gebracht. Hoe groot die rekening zal worden, is nog niet vast te stellen, aldus de burgemeester. Maar het college gaat alles scherp vastleggen zodat geen euro aan mogelijk onkosten niet benut zal worden. De VVD zal dit uiteraard de komende periode, en zeker bij de evaluatiemomenten in 2022 scherp in de gaten houden.

Jeffrey van Gils: ‘De raad heeft ook het veiligheidsplan van de burgemeester ontvangen. Daar staan een hoop positieve punten in, daarvoor complimenten, maar we hebben ook een aantal opmerkingen en vragen over gesteld. Het plan wekt de indruk dat de gemeente op voorhand een wat afwachtende houding inneemt. De gemeente gaat pas na een kwartaal lang bekijken hoe het gaat en of maatregelen noodzakelijk zijn. Dat is natuurlijk niet acceptabel’. De burgemeester kon de VVD-fractie op dit punt geruststellen. De situatie zal scherp gemonitord worden en er zal natuurlijk worden opgetreden als dat nodig is. Maar ingrijpende maatregelen, zoals cameratoezicht, mag pas qua regelgeving ingezet worden als daar een gegronde aanleiding voor is. ‘Het is positief dat er een meldpunt voor overlast komt, dat valt of staat vervolgens wel bij de bekendheid ervan en hoe adequaat er op de klachten wordt gereageerd’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Laten we ook niet het veiligheidsgevoel van mensen uit het oog verliezen. Dat is niet altijd uit te drukken in aangiftes of meldingen. Ook hierover zal de VVD-fractie het komend jaar de vinger stevig aan de pols houden en direct aan de bel trekken als die veiligheid of veiligheidsgevoel in het gedrang komt’.