Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD stemt in met TransitieVisie Warmte

Maandag 20 december stelde de Zoetermeerse gemeenteraad de TransitieVisie Warmte (TVW) vast. Een ogenschijnlijk saai maar voor de komende decennia belangrijk thema. De transitievisie warmte is namelijk een langetermijnvisie op een aardgasvrij Zoetermeer in 2040. De gemeente Zoetermeer streeft naar een aardgasvrije stad in 2040, conform de visie Zoetermeer 2040. Hierin moet de TVW een nadrukkelijke richting geven door een aantal uitgangspunten vast te leggen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD onderschrijft deze ambitie, zo staat het immers ook in het verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode, maar het moet wel, zeker gelet op het huidige tempo, voor wat betreft haalbaarheid en betaalbaarheid realistisch en uitvoerbaar blijven'.

Voor de Zoetermeerse VVD staat het als een paal boven water dat prioriteit moet worden gegeven aan het energiezuinig maken van woningen. ‘Eerst isoleren, en dan pas transitie. Dat geeft de snelst haalbare resultaten. Dat is laaghangend fruit’, aldus Rob Duiven: ‘Daarbij is het ook goed reëel te blijven en de rol van de gemeente niet overschatten. Veel hangt hier af van de centrale overheid, zeker ten aanzien van de financiering’.

De PvdA stelde in een motie voor met het Zoetermeerse bedrijfsleven de dialoog op te starten om te bekijken hoe bedrijven zo snel mogelijk bij de TransitieVisie Warmte kunnen aanhaken. Deze motie kreeg de steun van de VVD omdat het verstandig is het Zoetermeerse bedrijfsleven vroegtijdig te betrekken. Het is altijd goed de kennis en ervaring uit het bedrijfsleven te betrekken bij dit soort ontwikkelingen. Voorts kunnen zo kansen worden gecreëerd en benut voor innovatie op dit terrein en dat komt de lokale economie te goede.