Log in op Mijn VVD

De fractie van de Zoetermeerse VVD wenst u een fijne kerst!

Het einde van het jaar nadert snel. Weer een bijzonder jaar omdat ook in 2021 het Corona-virus de wereld, Nederland en dus ook Zoetermeer helaas nog steeds stevig in zijn greep had en heeft. Ook op lokale politiek heeft dat vanzelfsprekend invloed gehad. Niet alleen op de inhoud, zoals bijvoorbeeld het aandacht vragen voor de impact die de maatregelen heeft op de business van Zoetermeerse ondernemers, maar ook in het bedrijven van de politiek zelf. De raad is aan het einde van dit jaar weer digitaal gaan vergaderen. Om goede redenen natuurlijk, maar het haalt wel de dynamiek en daarmee kwaliteit uit het politieke debat. En juist dat debat is een belangrijke voorwaarde dat zoveel mogelijk inwoners van onze stad zich vertegenwoordigd weten in de raadzaal.

Niettemin heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD ook het afgelopen jaar weer haar aandeel geleverd om te zorgen dat Zoetermeer een prettige stad is en blijft om in te wonen, werken, studeren en recreëren. Of het nu over de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 ging, of de noodzaak meer nieuwe woningen te bouwen, het tijdig inspelen op verwachte knelpunten in de huisvesting van statushouders, de luchtkwaliteit op scholen, de nieuwe mobiliteitsplannen, het zetten van kritische kanttekeningen bij de invoering van de nieuwe inburgeringswet, de ontsluitingsroute voor Nutricia, het bepleiten van meer kwaliteit van de inwonersparticipatie, de ontwikkeling van De Entree, het nieuwe veiligheidsbeleid, het aanbrengen van focus in de uitvoering van de nieuwe cultuurvisie, en -last but not least, de zorgen over de kwetsbare positie van de gemeentefinanciën. En nog veel maar zaken.

Een bijzonder jaar ook omdat het, net als het komende jaar, een verkiezingsjaar was. De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft hieraan haar steentje bijgedragen in de (digitale) campagne, bijvoorbeeld in de online campagne- events met Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Bente Becker en Stef Blok. In 2022 zijn er opnieuw verkiezingen, dit keer voor de gemeenteraad. Op 16 maart 2022 mogen de inwoners van Zoetermeer voor vier jaar weer hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen. Natuurlijk zullen alle kandidaten op de VVD-lijst onder leiding van lijsttrekker Jan Iedema en alle andere vrijwilligers van het Lokaal Netwerk hun beste beentje voorzetten de kiezers ervan te overtuigen dat de Zoetermeerse VVD de beste keuze is voor onze stad, zodat de VVD de grootste blijft in Zoetermeer. ‘Een liberaal Zoetermeer is een vitaal Zoetermeer’, heb ik in het najaarsdebat in 20 gezegd. Daar gaat de VVD ook de komende raadsperiode wat mij betreft, met uw steun en stem, voor zorgen!

Namens de fractie van de Zoetermeerse VVD wens ik u een fijne kerst!

Rob Duiven

Fractievoorzitter Zoetermeerse VVD