Log in op Mijn VVD

Geen extra maatregelen tegen vuurwerkoverlast Binnenpark

Het Zoetermeerse college neemt geen aanvullende maatregelen om overlast in en rondom het Binnenpark in De Leyens tegen te gaan. Dat blijkt uit het antwoord op de schriftelijke vragen die de fractie van de Zoetermeerse VVD op 2 december stelde. 'Het college geeft toe dat het Binnenpark een plek is waar jongeren samenkomen en dit soms gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk', aldus Jeffrey van Gils die namens de VVD de vragen stelde: 'Echter, het college stelt ook dat aantal meldingen dat bij team Handhaving is binnengekomen in het kader van  overlast en vuurwerk zeer beperkt is'. Op de vraag welke acties de gemeente en politie hebben ondernomen om deze overlast te voorkomen en bestrijden, antwoordt het college, dat indien er signalen of meldingen met betrekking tot overlast binnen komen bij de gemeente hier direct op wordt gereageerd vanuit team Handhaving. Signalen worden ook gedeeld met politie en Buurtwerk. Zij nemen het Binnenpark met regelmaat mee in hun surveillance rondes. De politie heeft veel aandacht voor de verkopers van zwaar vuurwerk. Jeffrey van Gils: 'Zaak is dus dat de inwoners die overlast ervaren dit dan ook direct doen. De VVD houdt de vinger aan de pols dat de in de beantwoording van het college toegezegde acties dan ook genomen worden'.

Camera's, of andere zaken ten behoeve van de veiligheid, zullen er ook niet komen. Jeffrey van Gils: 'Het college ziet momenteel geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen. In het kader van de voorbereidingen op de jaarwisseling worden jaarlijks diverse maatregelen genomen om overlast en schade zoveel mogelijk tegen te gaan. Het Binnenpark is één van de hotspotlocaties die ook in de voorbereidingen wordt meegenomen en waar extra surveillance plaatsvindt' Het inzetten van cameratoezicht is bovendien een zwaar middel. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer kan cameratoezicht worden ingezet voor handhaving van de openbare orde. Er is op dit moment onvoldoende grond of noodzakelijkheid om cameratoezicht in het Binnenpark in te stellen, aldus het college.