Log in op Mijn VVD

Steun van de VVD voor de nota Dierenwelzijn

Maandag 31 januari behandelde de gemeenteraad de nota Dierenwelzijn. Het doel van deze nota is om met de instrumenten die de gemeente Zoetermeer ter beschikking heeft de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan en zoveel mogelijk dierenleed te voorkomen. VVD-raadslid en woordvoerder Vivianne van Yperen: ‘De Zoetermeerse VVD is tevreden met de uitwerking van de motie van de PVV die er voor gezorgd heeft dat Zoetermeer nu een officieel dierenwelzijnsbeleid heeft. Dankzij deze nota en de daarin gemaakte afspraken komt het thema dierenwelzijn nu met regelmaat op de agenda en dat vinden wij een goede ontwikkeling’.

Van hobbydieren, huisdieren, dierenmishandeling, bijtincidenten, de voedselbank voor dieren, katten registratie tot aan blauwalg, alles komt terug in deze nota. ‘Dat is natuurlijk mooi maar papier is geduldig’, aldus Vivianne: ‘Maar het gaat er nu om hoe er in de stad wordt samengewerkt tussen alle partners die zich bezig houden met dierenwelzijn’. Op de vraag of samen met de partners uit het sociaal domein bij de ‘1- gezin, 1-plan’-aanpak ook oog voor de huisdieren van de mensen kan zijn, antwoorde wethouder Groeneveld (GroenLinks) dat dit om capacitaire redenen niet mogelijk is. ‘Heel erg jammer, een gemiste kans’, aldus Vivianne van Yperen: ‘Dit college voert integraal werken hoog in het vaandel maar hier wordt helaas geen stap in de goede richting gezet’.

Steun verleende de VVD-fractie aan de volgende voorstellen van andere raadsfracties: het verbieden dat in Zoetermeer bij evenementen roofvogels optreden, het onderzoeken van de mogelijkheden om het instrument dwangsom en of de bestuurlijke boete te gebruiken in de strijd tegen dierenmishandeling en een raadsvoorstel voorbereiden dat het vissen met lood in Zoetermeer vanaf 2023 wordt verboden.