Log in op Mijn VVD

Chinese camera’s ook in Zoetermeer?

Op 8 februari verschenen berichten in de landelijke media dat in ruim vijftig gemeenten in Nederland camera’s hangen van de Chinese merken Hikvision en Dahua, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. De camera's zijn goed en niet duur, maar deskundigen hebben hun zorgen uitgesproken over risico’s voor spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten. De betreffende camera’s hangen in vijftig gemeenten, waaronder in Zoetermeer zo zou blijken uit het NOS-onderzoek. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De VVD wil weten of dergelijke camera’s inderdaad ook in Zoetermeer gebruikt worden en voor welk doel die dan worden ingezet.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD is voorstander van de inzet van camera’s. Cameratoezicht is een instrument dat in een mix aan maatregelen bijdraagt aan vergroting van de veiligheid. Het speelt een belangrijke rol bij de overlast- en criminaliteitsbestrijding. De extra ‘ogen' in de stad vergroten de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en gemeentelijke handhavers en dragen bij aan preventie van openbare-ordeproblemen en strafbare feiten. Maar camera's kunnen ook een inbreuk maken op de privacy van mensen. De inzet van camera’s moet ter bescherming van die privacy altijd binnen de kaders van de wet plaatsvinden. En uiteraard moeten risico’s voor spionage en mensenrechtenschendingen uitgesloten zijn’.

De vrees van deskundigen is dat de camera's van de twee Chinese merken zouden kunnen worden misbruikt door een mogelijk 'achterdeurtje' om mee te kijken, aldus de berichten. Een dergelijk bewust ingebouwd achterdeurtje is in de praktijk nog niet aangetroffen. Uit de berichtgeving van de landelijke media blijkt dat diverse gemeenten de inzet van camera’s van het type en merk uit het NOS-onderzoek te stoppen of dit te overwegen. De VVD wil van het college weten of de gemeente Zoetermeer dat ook gaat doen of in ieder geval gaat overwegen te doen.

De Zoetermeerse VVD heeft in 2021 al eerder vragen gesteld over de inzet van camera's en andere sensoren in het kader van Zoetermeer als 'Smart City' en impact op de privacy van de inwoners. In de beantwoording van schriftelijke vragen over ‘Smart Cities en privacy’ heeft het college aangegeven dat de raad in het vierde kwartaal 2021 een actueel overzicht zal worden verschaft van de gerealiseerde, in ontwikkeling en uitvoering zijn en gestaakte initiatieven van Smart City-toepassingen in de openbare ruimte. Dit overzicht heeft de raad nog niet bereikt. daarom de vraag aan het college wanneer de raad het toegezegde actuele overzicht tegemoet kan zien.