Log in op Mijn VVD

De VVD wil een effectief en betaalbaar afvalbeleid

Landelijke wetgeving zorgt ervoor dat het verbranden van restafval op termijn duurder wordt dan nu het geval is en verplicht op die manier gemeenten om minder restafval te produceren. Om te voorkomen dat de kosten flink oplopen heeft de gemeente gekeken hoe we hiermee kunnen omgaan en daarbij kan grofweg gekozen worden voor twee manieren: nascheiding en bronscheiding. De Zoetermeerse VVD kiest voor een combinatie van nascheiding met vrijwillige bronscheiding. Voor de inwoners betekent dat gemak en ons restafval wordt beter verwerkt dan nu het geval is. De VVD is tegen diftar, waarbij je moet betalen per keer dat je de ondergrondse container opent of per keer dat je de afvalcontainer aan de weg zet. De Zoetermeerse VVD wil dat het ophalen van grofvuil gratis blijft.

Op 16 maart vindt er, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen, ook het referendum plaats over het Zoetermeerse afvalbeleid. Op 14 december 2020 heeft de Zoetermeerse gemeenteraad het Afval- en grondstoffenbeleidsplan Zoetermeer 2020 'Afvalscheiden. lk haal er alles uit!' vastgesteld, dat met het vaststellen van het referendum is opgeschort. Informatie over het referendum vindt u hier. De vraag aan de inwoners in het referendum is: ‘Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd?: Ja / Nee’.

Het afvalbeleidsplan moet ervoor zorgen dat de kosten voor het ophalen en verwerken van afval dalen. Belangrijk is dat het afval zo goed gescheiden wordt dat er veel minder restafval overblijft. Het doel is dat Zoetermeerders gemiddeld maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar weggooien, met als eerste stap 160 kilo restafval. Op dit moment gooien Zoetermeerders gemiddeld 230 kilo restafval per persoon per jaar weg.

Om dit doel te bereiken is het plan 'Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!' opgesteld. In dit plan staat dat de gemeente stopt met het gratis ophalen van grofvuil aan huis. De Zoetermeerse VVD vindt dit geen goed idee. Het plan bevat ook een onderzoek over het scheiden van plastic, blik en drinkpakken. Gekeken wordt wat het beste is: iedereen houdt plastic, blik en drinkpakken apart (dat heet bronscheiden) of iedereen kan plastic, blik en drinkpakken bij het gewone afval gooien en dat wordt er dan later door een bedrijf uitgehaald (dat heet nascheiden). Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek komen er extra ondergrondse containers om het plastic, blik en de drinkpakken in te verzamelen voor die huishoudens die nu hun afval weggooien in ondergrondse containers. De VVD heeft door middel van een amendement dit deel van het plan samen met andere fracties toegevoegd. De ontwikkelingen in de techniek van het nascheiden gaan namelijk zo snel dat nascheiding -zeker in de nabije toekomst- beter en ook goedkoper is dan bronscheiding. Daarom wil de VVD een combinatie van nascheiding met vrijwillige bronscheiding. Voor de inwoners betekent dat gemak en ons restafval wordt beter verwerkt dan nu het geval is.

Het plan bevat ook het voorstel dat in de toekomst per keer dat restafval wordt weggegooid, betaald moet worden (ook wel 'diftar' genoemd: 'gedifferentieerde tarieven'). Dus wie vaak restafval weggooit, betaalt meer dan iemand die dat minder vaak doet. De VVD is tegen diftar, waarbij je moet betalen per keer dat je de ondergrondse container opent of per keer dat je de afvalcontainer aan de weg zet.