Log in op Mijn VVD

College aan de slag met VVD-motie over ouderenvriendelijk sportklimaat

Tijdens het Najaarsdebat op 1 november 2021 heeft de Zoetermeerse VVD de motie ‘Zoetermeer is dé plek met een ouderenvriendelijk sportklimaat’ ingediend. De raad heeft die motie aangenomen. De motie vraagt het college om het 'OldStars'-lidmaatschap te starten en te bevorderen, vanuit het Sportakkoord gedragen door alle sportverenigingen die sport voor 55+'ers aanbieden en om de mogelijkheid te creëren en te bevorderen dat de deelnemers die naar de Fittest 55+ komen voor 1 jaar gratis kennismakingslid van de 'OldStars'-vereniging kunnen worden. Voorts wordt het college opgedragen te bevorderen dat er over het beweegaanbod een gesprek komt met sportaanbieders, waardoor de activiteiten van lnZet verbonden kunnen worden aan de Zoetermeerse sportverenigingen.

Het college heeft de raad geïnformeerd dat het seniorenprogramma OldStars van het Nationale Ouderenfonds steeds meer aan populariteit wint in Nederland. Het college vindt het positief wanneer verenigingen het OldStars-programma omarmen en ermee aan de slag gaan. Het is immers een vorm waarbij sporten voor ouderen iets toegankelijker wordt gemaakt. Tegelijkertijd is dit slechts één van de manieren om ouderen meer in beweging te krijgen, zo laat het college weten: het college vindt het niet passend om een ambassadeur te zijn van één specifieke interventie, maar sportaanbieders zelf de afweging te laten maken te komen tot sportaanbod dat past binnen hun sport(club).

Ten aanzien van het jaar gratis kennismakingslidmaatschap bij een Oldstars vereniging voor deelnemers van de Fittest, deelt het college mede dat graag onderscheid maakt tussen het ondersteunen en promoten van de totstandkoming van aanbod voor bijzondere doelgroepen en het betalen van individueel lidmaatschap van sportaanbod. Het aanbieden van een jaar gratis kennismakingslidmaatschap bij één van de sportaanbieders die een OldStars programma aanbieden is volgens het college om de volgende reden niet wenselijk. Het college werkt wel graag mee aan promotie voor verenigingen die een ‘OldStars-programma’ hebben of via andere programma’s aanbod voor ouderen aanbieden.