Log in op Mijn VVD

VVD - afvalscheiding in Zoetermeer kan en moet beter

Afvalscheiding in Zoetermeer moet en kan veel beter. De stad presteert beneden gemiddeld en heeft een forse uitdaging om landelijke doelstellingen te halen. De gemeente werkt aan een actieplan. De VVD vindt dit hoognodig: “We gooien nu veel potentieel waardevolle grondstoffen weg, en dus gooien we geld weg. Zonde en duur.”

Met 233 kg ongescheiden huishoudelijk afval per inwoner in 2014 deed Zoetermeer het niet al te best in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Met 37% afvalscheiding bleef de stad achter bij het landelijk gemiddelde waar meer dan 50% van het huishoudelijk afval gescheiden werd aangeboden. En Zoetermeer is nog ver verwijderd van het bereiken van de landelijke doelstelling om in 2020 75% van het afval te laten scheiden.

Bij het Begrotingsdebat in 2014 nam de raad van Zoetermeer unaniem een door de VVD opgestelde motie aan waarin het college werd opgedragen met voorstellen te komen om het scheidingspercentage huishoudelijk afval de komende jaren significant te verhogen. En dat zonder dat dit tot een stijging van lasten voor de bewoners zou leiden.

Het college is met een voorstel gekomen hoe zij bewoners van de stad bij de planvorming wil betrekken. Eerder deze week is al een eerste workshop geweest.

De VVD is blij dat het college met de motie van de raad aan de slag is gegaan. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Goed dat bewoners er vanaf het begin bij worden betrokken. Nu is 93% van de inwoners tevreden over de afvalinzameling in Zoetermeer. Die tevredenheid betreft vooral het gemak. Maar we gooien nu wel veel grondstoffen weg. Niet duurzaam, maar wel duur. De uitdaging is om tot betere scheiding te komen, zonder dat dit tot ontevredenheid leidt of hogere lasten leidt. Werk aan de winkel.”.