Log in op Mijn VVD

VVD steunt Sociaal Innovatiefonds: 'transformeren lukt alleen met een impuls'

Maandag 21 februari 2022 heeft de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Sociaal Innovatiefonds aangenomen. De raad heeft daarmee de mogelijkheid gecreëerd om projecten en pilots op te zetten en te financieren gericht op het versterken van de preventie en de sociale basis zodat inwoners minder afhankelijk zijn of worden van langdurige ondersteuning. De Zoetermeerse VVD steunt dit voorstel maar plaatste wel een aantal kritische kanttekeningen. VVD-raadslid en woordvoerder voor het sociaal domein Vivianne van Yperen: ‘De VVD steunt de visie om een sociaal innovatiefonds op te richten, want transformeren lukt alleen met een impuls. Een aantal voorstellen voor de projecten dient wat de VVD betreft echter nog beter te worden uitgewerkt. Deze projecten dienen uitgewerkt in raadsvoorstellen ter bespreking aan de raad te worden voorgelegd. In deze raadsvoorstellen wordt de interne toets expliciet meegenomen. De onderlinge samenhang tussen de sub-voorstellen moeten in de vorm van een op te stellen overkoepelend programmaplan worden beschreven. Daarom heeft de VVD, samen met de PvdA, CU/SGP en de LHN, een amendement ingediend om dit in het raadsvoorstel aan te passen’. En met succes, met 37 stemmen voor en 2 stemmen tegen (Zó! Zoetermeer) heeft de raad het amendement aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel zelf kreeg 36 stemmen voor en 3 stemmen tegen (Zò! Zoetermeer en de PDvZ).

De investeringen vanuit het Sociaal Innovatiefonds, die ten laste komen van de Reserve Zoetermeer 2040, moet zijn gericht op het herstellen van de bestaanszekerheid, het bevorderen van positieve gezondheid, en het verbeteren van kansengelijkheid van Zoetermeerders, om te komen tot betere gezondheidszorg en ondersteuning voor meer mensen met minder geld. Leidend criterium voor de aanvragen is de impact die daarmee gemaakt wordt, oftewel wat is de verwachte maatschappelijke bijdrage die met het voorstel wordt bereikt.