Log in op Mijn VVD

VVD wil actieve steun voor ondernemende Zoetermeerders

In het Algemeen Dagblad van 4 maart 2022 verscheen het bericht dat vier ondernemende Zoetermeerders, Rick Verreijdt, Frans Porrenga, Kalle van den Berg en Mark Alting, het initiatief hebben genomen een Sportschool in de oud-evenementenlocatie 2B-Home te starten. Over ongeveer een half jaar moet ‘SnowWorld Healthclub 2.0’ openen, aldus de initiatiefnemers. Over drie jaar loopt dat huurcontract met de gemeente Zoetermeer af voor de grond. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente het contract wil verlengen en daar in ieder geval op korte termijn uitsluiting over hebben zodat zij hun investeringen en planning daarop kunnen baseren. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat ondernemers in Zoetermeer voldoende ruimte moeten krijgen om aan de slag te kunnen. Lokale bedrijven en ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug. De VVD vindt niet dat zij van het kastje naar de muur mogen worden gestuurd en dat zij snel en duidelijk van de gemeente antwoord moeten krijgen op vragen en dat wordt meegedacht over oplossingen’.

De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld met de vraag of het bereid is snel duidelijkheid te verschaffen aan de initiatiefnemers over het verlengen van het huurcontract zodat zij hun investeringen en planning daarop kunnen baseren? Voorts wil de VVD van het college weten of het bereid is dit en eventuele andere initiatieven van ondernemende Zoetermeerders voor het starten of uitbreiden van hun business actief te ondersteunen?

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. 'Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente', aldus Rob Duiven: 'Maar de coronacrisis heeft onze Zoetermeerse bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug en juist nu moeten we de economie blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst'.