Log in op Mijn VVD

Tevreden terugkijken op vier bijzondere jaren

De Zoetermeerse VVD heeft de afgelopen vier jaar met twee wethouders deelgenomen in het college van burgemeester en wethouders, Marc Rosier en Jan Iedema. Het college blikt aan het naderende eind van hun periode terug op de afgelopen vier jaar. Wat is er waargemaakt van de plannen en ambities? Het is te lezen in ‘Vier jaar Zoetermeer in vogelvlucht’. De laatste twee jaar waarin Zoetermeer te maken kreeg met het coronavirus en de gevolgen ervan, hebben het college in het bijzonder aangegrepen. Het college typeert de periode met de woorden kracht, verbinding en aandacht. 'We hebben het allemaal met groot plezier en vol liefde voor de stad gedaan. Het was niet altijd even makkelijk en natuurlijk kunnen er altijd zaken beter, maar we zijn heel tevreden op wat we neergezet hebben de afgelopen vier jaar. Al met al kunnen we vol trots zeggen: Zoetermeer is dé plek!', geeft het Zoetermeerse college van B&W aan. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven is het hiermee van harte eens: 'Vier jaar gelden ging de nieuwe coalitie vol energie en ambitie aan de slag. Maar in het eerste jaar doemden grote financiële tegenslagen op door de hardnekkige structurele tekorten op de wmo en vooral jeugdzorg. Ingrijpende bezuinigingen waren noodzakelijk. Dat heeft deze coalitie tot een goed einde gebracht. En als VVD kunnen we tevreden zijn dat de voor onze partij belangrijke punten op het vlak van woningbouw en veiligheid nagenoeg overeind zijn gebleven'. 

In 2018 is vanuit het coalitieakkoord 'Groene en veilige stad met ambitie' een start gemaakt van de visie en het uitgangspunt dat Zoetermeer een actieve en speelse stad is waar mensen vanuit allerlei achtergronden prettig met elkaar wonen, werken en recreëren. Grote opgaven stonden centraal. Van het bieden van passende woningen in een veilige, groene omgeving aan iedereen die in Zoetermeer wil (blijven) wonen, tot de energietransitie om stappen te zetten om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn. Naast de bezuinigingen doemde in 2020 ook nog de Corona-pandemie zich aan. Ook dat heeft het stadsbestuur naar het oordeel van de VVD goed doorstaan

De totstandkoming van de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 ging gaandeweg de collegeperiode een steeds grotere rol spelen. Dit vanuit de opgave om samen met de stad de toekomst van Zoetermeer in een vergezicht uit te werken met daarbij nadrukkelijk de verbinding van de kwantitatieve én kwalitatieve groei van de stad. Onder leiding van VVD-wethouder Jan Iedema is de visie met brede steun vanuit de raad tot stand gekomen. Rob Duiven: 'De VVD heeft altijd gepleit voor het investeren in de stad zodat deze vitaal en bruisend zou blijven, ook op de langere termijn. Met deze visie ligt daar nu ook een stevig fundament op tafel waarop verder gebouwd kan worden. En het is daarbij natuurlijk helemaal fijn dat deze visie op diverse terreinen een duidelijk herkenbare liberale dna bevat.'