Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD weer grootste partij in Zoetermeer

De Zoetermeerse partij is in de voorlopige uitslag nog steeds de grootste politieke partij in in Zoetermeer met 13,2% van de stemmen. Dat is wel een verlies van 3,1% ten opzichte van het resultaat in 2018 toen 16,2% werd gehaald. Dit betekent wel het verlies van twee zetels in de Zoetermeerse gemeenteraad. De fractie bestaat nu nog uit zeven zetels en dat worden er de komende vier jaar vijf. Zeker wordt het allemaal als de officiële uitslag op 21 maart om 10.00 uur wordt vastgesteld door het gemeentelijk centraal stembureau, in een openbare zitting. Dat geldt dan voor het definitieve aantal zetels alsmede voor de kandidaten die, al dan niet met voorkeursstemmen, gekozen zijn. Het opkomstpercentage lag bij deze verkieizing iets hoger dan in 2018. Toen ging 51,25% van het aantal kiesgerechtigde personen naar de stembus, dit jaar 52,3%.

Tegelijkertijd met de verkiezing voor de Zoetermeerse gemeenteraad vond het raadplegend referendum over het nieuwe afvalbeleidsplan plaats. De uitspraak van de Zoetermeerse kiezer hierover was duidelijk. Maar liefst 81% is tegen deze plannen. Op 4 april vergadert de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling over de politieke duiding van deze uitslag. De huidige raad komt op maandag 28 maart voor het laatst bijeen in wat wordt genoemd de 'afscheidsraad'. Naast het afscheid van vertrekkende raadsleden wordt ook een aantal formele besluiten genomen zoals het vaststellen van de rechtmatigheid van de verkiezingen en het referendum en de toelating van de nieuwe gemeenteraadsleden. Op woensdag 30 maart komt de raad in de nieuwe samenstelling bijeen en worden alle raadsleden geïnstalleerd. Ook vindt dan een debat plaats over de politieke duiding van de verkiezingen.