Log in op Mijn VVD

VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU-SGP gaan formeren!

Verkenner Sander Dekker adviseert dat de Zoetermeerse VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU-SGP aan de tafel gaan om samen de onderhandelingen te starten voor een nieuw coalitieakkoord. In zijn eindrapport constateert Dekker dat deze partijen elkaar gevonden hebben in een gezamenlijk streven te bouwen aan een sterk en stabiel stadsbestuur voor de komende vier jaar. Sander Dekker: ‘Ik ben ervan overtuigd dat zij samen in staat zijn om hun politieke verschillen te overbruggen en te doen voor de stad wat nodig is. Het levert een stadsbestuur op dat met de drie grootste lokale partijen recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. Tegelijkertijd brengen VVD, LHN en CDA veel bestuurservaring mee. Zó! Zoetermeer en de CU-SGP hebben weliswaar nog niet eerder deelgenomen aan het Zoetermeerse stadsbestuur, maar worden alom gewaardeerd voor de constructief-kritische bijdrage die zij hebben geleverd vanuit de Zoetermeerse raad. Gezamenlijk zijn deze zes partijen in mijn ogen in staat om te komen tot een sterk en stabiel stadsbestuur’.

Anno 2022 staat Zoetermeer voor nieuwe uitdagingen. Hoe garanderen we goede zorg als mensen ouder worden? Hoe behouden we jongeren voor de stad? Wat hebben zij nodig? Wat kan Zoetermeer hen bieden? Waar bouwen we betaalbare woningen nu de stad tegen zijn grenzen aanloopt? Prettig wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Werk, onderwijs, cultuur, sport – doet iedereen nog mee? Veiligheid, leefbaarheid, bedrijvigheid – het zijn grootstedelijke thema’s waar Zoetermeer niet meer omheen kan. Als derde grote stad in de provincie Zuid-Holland ligt er ook een zware verantwoordelijkheid om bij te dragen aan mondiale vraagstukken – aan een schoner klimaat voor nu en in de toekomst, en aan de opvang van vluchtelingen die door oorlogen elders van huis en haard zijn verdreven. En dat alles binnen een context waarin de beperkte financiën van de stad ook moeilijke keuzes vragen, zo constateert sanden Dekker na ruim een week vele gesprekken met alle dertien Zoetermeerse fracties in de nieuwe gemeenteraad.

‘Het helpt om de agenda voor de komende jaren niet vast te leggen in een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Natuurlijk is het nodig om tussen partijen in de nieuwe coalitie een aantal heldere en concrete afspraken te maken op onderwerpen die voor de deelnemende partijen gevoelig liggen’, aldus Dekker: ‘Maar op veel onderwerpen kan worden volstaan met hoofdlijnen en uitgangspunten, in plaats van gestolde programma’s en uitgedokterde maatregelen. Dat nodigt ook uit om de komende vier jaar met de bredere raad het gesprek aan te gaan over de grote uitdagingen waar Zoetermeer voor staat. De breed onderschreven visie Zoetermeer 2040 biedt daarvoor een uitstekende basis’. Dit advies ligt in lijn met hetgeen VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer maandag 28 maart in het duidingsdebat heeft aangegeven: ‘De Zoetermeerse VVD ziet de visie Zoetermeer 2040 als de basis voor de inhoudelijke kleuring van deze samenwerking en willen binnen een coalitie afspraken maken over de te nemen stappen de komende jaren, om in 2040 daar te komen, waar we willen zijn. Wij zoeken partners die met ons de woningbouw een verdere boost willen geven, die met ons kritisch naar de kosten van de jeugdzorg willen kijken, die de leefbaarheid in de wijken willen verbeteren, en die met ons willen bouwen aan een veiliger Zoetermeer. Maar bovenal zoeken wij partijen die, net als ons, prioriteit geven aan het sluitend maken van de meerjarenbegroting. Want bij een financieel gezonde stad, is elke inwoner gebaat’.