Log in op Mijn VVD

Onderhandelingen voor nieuw college kunnen beginnen!

Maandag 4 april debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad in aanwezigheid van verkenner Sander Dekker over zijn advies tot het vormen van een nieuwe coalitie en daarmee nieuw college van burgemeester en wethouders. Voor de Zoetermeerse VVD nam VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer deel aan het debat. ‘Nog geen week geleden werden we als raad geïnstalleerd en nu staan we hier alweer om met elkaar te debatteren over de verkenning en formatie. Er zit flink vaart in!’, aldus Lisette Meijer: ‘Laat ik beginnen met alle partijen hier te bedanken voor de fijne, constructieve gesprekken die wij als grootste partij in de pre-verkenningsfase hebben gevoerd. En wij zijn ook verheugd te lezen dat de heer Dekker zijn gesprekken ook zo heeft ervaren’.

De fractie van de Zoetermeerse VVD ziet in de voortvarendheid waarmee de gesprekken zijn gevoerd en de snelheid waarmee het advies op tafel is gekomen als iets positiefs: er ligt een advies voor over welke zes partijen hierin met elkaar het voortouw moeten nemen. De Zoetermeerse VVD omarmt het advies en zal zich de komende weken inzetten om van het formatietraject een succes te maken. Lisette Meijer: ‘De VVD is heel blij met het advies tot deze zes partijen. Wij kennen de LHN en het CDA als betrouwbare coalitiepartners, Zó! Zoetermeer als CU/SGP als constructieve oppositie-partners en zijn blij met de verantwoordelijkheid die PDvZ toont om als relatief nieuwe partij toe te willen treden tot de coalitie’.

Voor de zes partijen staan belangrijke onderwerpen op de rol om mee aan de slag te gaan, zoals bijvoorbeeld woningbouw, veiligheid, zorg en welzijn en het verkleinen van de kloof tussen inwoners en politiek.

Hoewel het advies roept ook teleurstelling oproept bij andere partijen die graag mee hadden gedaan in een coalitie, wat de Zoetermeerse VVD betreft, staat niets in de weg om als coalitie en oppositie intensief met elkaar samen te werken. ‘Ik zei het vorige week ook al: de uitslag roept ons daartoe op!’, aldus Lisette Meijer, verwijzend naar haar inbreng vorige week bij de politieke duiding van de verkiezingsuitslag.

Alle fracties gaven hun visie op de pré-verkenning door de Zoetermeerse VVD en verkenning door de Sander Dekker. In een stevig debat waarin met name de fracties die niet gaan onderhandelen zich heel kritisch uitlieten over het proces tot nu toe. Ondanks de uitgestoken hand leken de politieke verhoudingen alvast op scherp gezet te worden, werden alvast aannames en kwalificaties over de inhoud van het coalitie-akkoord gedaan terwijl de onderhandelingen nog moeten beginnen, werd de verkenner het verwijt van een onzorgvuldig handelen gemaakt en werd het het uitspreken van voorkeuren verward met het uitsluiten van partijen.

De PvdA diende samen met CU/SGP, Zó! Zoetermeer, GroenLinks en het CDA een motie in die voorstelt een gezamenlijke werkgroep democratisering van raad en college in het leven te roepen, Deze werkgroep heeft als opdracht een 'democratiseringsagenda' op te stellen met als doel om de inwoners van Zoetermeer meer, beter en tijdiger bij de politiek en de besluitvorming te betrekken. De Zoetermeerse VVD steunt het streven de kloof tussen kiezer en politiek te verkleinen en heeft daarom de motie gesteund. De motie is met algemene stemmen aangenomen.