Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD stelt vragen over ZoRo-lijn

Op 31 maart 2022 presenteerde de MRDH ‘Plannen metro- en tramnetwerk 2030 regio Rotterdam stap verder’. Daarin staan 8 uitgangspunten richting 2030 waarmee het openbaar vervoer in de regio Rotterdam verbeterd moet worden. Zoetermeer is onlosmakelijk verbonden met deze regio en de |Zoetermeerse VVD vindt het dan ook positief dat in de plannen een verhoging van de frequentie metrolijn-E zit. Maar helaas wordt in de plannen geen woord gerept over de ZoRo-lijn. De Zoermeerse VVD heeft naar aanleiding van dit rapport hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld. VVD-raadslid Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD blijft zich in de regio inzetten op het doortrekken van de RandstadRail naar Rotterdam (ZoRolijn). Dat is een heldere belofte uit ons Verkiezingsprogramma!’.

Een toename van de frequentie van lijn-E is op zich positief, maar schuurt ook, want de populairste OV-lijnen van en naar Zoetermeer, RandstadRail 3 en 4, gebruiken ter hoogte van Den Haag hetzelfde spoor. En nog meer vervoersbewegingen daar gaat samen met grotere risico’s voor vertragingen en minder mogelijkheden voor uitbreiding van capaciteit tussen Zoetermeer en Den Haag.

‘Een betere oplossing voor een grotere vervoerscapaciteit naar het Zuiden is dan ook om te voorkomen dat Zoetermeerders richting Rotterdam moeten omrijden via Den Haag’, aldus Rob Duiven: ‘Op Zoetermeers grondgebied staan sinds de ingebruikname van station Lansingerland-Zoetermeer al een aantal jaar alle seinen voor een directe verbinding naar Rotterdam op groen. Daarmee wordt niet alleen de drukke tramverbindingen naar Den Haag en Metrolijn E ontlast, maar wordt ook het reiscomfort verbeterd en de reistijden verkort, waardoor meer Zoetermeerders het OV richting de tweede stad van ons land zullen pakken’.

De Zoetermeerse VVD wil onder meer van het college weten op welke wijze met Zoetermeer binnen de MRDH afstemming is gezocht over de nieuwe plannen en welke mogelijkheden het college ziet om de realisatie van de ZoRo-lijn te versnellen.