Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD bepleit maatwerk en actieve ondersteuning ondernemers

Op 4 maart heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over het initiatief van vier enthousiaste Zoetermeerse ondernemers om sportschool in de oud-evenementenlocatie 2B-Home te starten. Naar aanleiding van de reactie van het college hebben de Zoetermeerse VVD en de LHN een agenderingsverzoek gedaan om het college kritisch te bevragen. Op dinsdag 19 april stond het onderwerp op de agenda van de Zoetermeerse gemeenteraad. VVD-raadslid en woordvoerder op dit onderwerp Vivianne van Yperen: ‘De Zoetermeerse VVD vindt de opstelling en de eerdere reactie van het college teleurstellend en niet getuigen van bereidheid daar waar mogelijk actief en slagvaardig ondersteuning te bieden aan ondernemende Zoetermeerders. Ondernemers vinden geen integraal loket, maar een gesegmenteerde gemeente. En dat maakt dat deze ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Als we als gemeente zo met onze ondernemers omgaan, verliezen we een hoop enthousiasme en initiatief, maar bovenal mooie ondernemingen in onze stad’.

De Zoetermeerse VVD wilde van het college weten of het de signalen herkend en waarom er niet integraler naar dit soort uitdagingen en initiatieven wordt gekeken. Bottleneck vormt het verlengen van de erfpacht. ‘Wij begrijpen dat erfpacht niet wordt verlengd als er duidelijk is dat er over 3 jaar een visie met uitvoeringsplan ligt. Maar dit ligt er nu niet. Is de gemeente voornemens dit wel binnen 3 jaar op te leveren?’, wilde Vivianne van het college weten: ‘Want als de gemeente nu weet dat er 10 jaar lang geen visie komt, door andere prioriteiten en capaciteitsproblemen, waarom kiest het college dan nu niet voor de coulante route? En, indien het college wel verwacht binnen 3 jaar met nieuwe plannen te starten op deze locatie, waarom is er dan niet meegedacht over alternatieve locaties?’.

Verder hield zij een pleidooi dat de gemeente met de huidige eigenaresse van de locatie 2B-Home actief gaat meedenken over hoe zij ondersteund kan worden bij de verkoop van het pand. Vivianne van Yperen: ‘Welke stappen heeft het college hierbij in gedachten en op welke termijn? Wij roepen in ieder geval op tot maatwerk voor alle Zoetermeerse ondernemers. Zij zijn het middelpunt van onze lokale economie; laten we ervoor zorgen dat ze dat ook kunnen blijven’.

Namens het college gaf wethouder Paalvast een reactie. Hij schilderde uitvoerig het gevolgde proces tot nu toe en de communicatie naar de betrekken partijen. Hij zegde toe met de initiatiefnemers in gesprek te gaan om met hen te zoeken naar mogelijkheden. Hij zegde ook toe in gesprek te blijven met de huidige eigenaresse van 2B-Home over de afwikkeling. In het eventueel vrijkomende pand zal de gemeente, zoals gebruikelijk, gaan bezien op welke wijze maatschappelijke activiteiten daarin tijdelijk ondergebracht zouden kunnen worden.

De Zoetermeerse VVD is tevreden met de reactie en toezeggingen van het college. Constructief in gesprek gaan en blijven is vaak de oplossing in dit soort trajecten. Getoond enthousiasme en initiatief horen op deze wijze beloond te worden, niet te worden tegengewerkt. De motie van de LHN die opriep de erfpacht tot 10 jaar te verlengen kreeg daarom niet de steun van de Zoetermeerse VVD en de rest van de raad.