Log in op Mijn VVD

Realisatie ZoRo-lijn vraagt lange adem

Op 5 april heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over de op 31 maart 2022 door de MRDH gepresenteerde ‘Plannen metro- en tramnetwerk 2030 regio Rotterdam stap verder’. In deze plannen wordt met geen woord gerept over de ZoRo-lijn. Op Zoetermeers grondgebied staan sinds de ingebruikname van station Lansingerland-Zoetermeer al een aantal jaar alle seinen voor een directe verbinding naar Rotterdam op groen. Daarmee wordt niet alleen de drukke tramverbindingen naar Den Haag en Metrolijn E ontlast, maar wordt ook het reiscomfort vergroot en de reistijden verkort, waardoor meer Zoetermeerders het OV richting de tweede stad van ons land zullen pakken. ‘Reden voor de Zoetermeerse VVD te vragen op welke wijze met Zoetermeer binnen de MRDH afstemming is gezocht over de nieuwe plannen en wat Zoetermeer doet om de bekendheid van de plannen voor de ZoRo-lijn binnen de regio Rotterdam te vergroten’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘En welke mogelijkheden het college ziet om de realisatie van de ZoRo-lijn te versnellen’.

In de op 3 mei ontvangen antwoorden geeft het college aan dat Zoetermeer goed op de hoogte is van de ontwikkelingen rondom de RandstadRail. Vooralsnog is de aanleg van ZoRo-lijn voorzien na 2030 en daarom ook nog niet in het programma tot 2030 voor de regio Rotterdam opgenomen. Het college zet op alle mogelijke communicatieve fronten in om de ZoRo-lijn te realiseren. Er is echter een lange adem nodig om de ZoRo-lijn gerealiseerd te krijgen. De investeringskosten zijn fors. De middelen vanuit rijk en regio zijn beperkt, terwijl er ook andere OV projecten in de regio vragen om bekostiging.

Rob Duiven: De Zoetermeerse VVD wil bllijven investeren in openbaar vervoer zoals de RandstadRail. We blijven ons in de regio inzetten op het doortrekken van de RandstadRail naar Rotterdam. Ook de OV-verbindingen tussen Zoetermeer, Leiden en Delft moeten hoogwaardig worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor lightrail'.

‘Voor de verdere planvorming zijn de ontwikkelingen in het realiseren van woningbouw op de locatie BleiZo West van groot belang’, aldus Rob Duiven: ‘Een positief besluit van de Provincie Zuid Holland over woningbouw op BleiZo West brengt de doorontwikkeling van de Zoro-lijn naar lightrail dichterbij. Naar verwachting neemt de Provincie Zuid Holland voor de zomer een besluit over woningbouw op BleiZo West’. De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer zetten zich in om een positief te besluit over woningbouw te bewerkstelligen, onder andere door te lobbyen, zo laat het college weten.

Een andere mogelijkheid om de doorontwikkeling van de ZoRo-lijn te versnellen is om als gemeente bereidheid tot (mede)financiering van de lijn te tonen. De realisatie van de ZoRo-lijn vraagt om een forse investering. ‘Wanneer de gemeente laat zien dat ze in de ZoRo-lijn wil investeren, zijn partijen, waaronder het Rijk, eerder bereid om ook in de lijn te investeren’, aldus het college.