Log in op Mijn VVD

Omgevingsvisie Zoetermeer 2040: de volgende stap

Maandag 9 mei stond het Raadsvoorstel Plan van Aanpak Omgevingsplan Zoetermeer op de agenda van de commissie Stad. Voor het 18-jarige VVD-commissielid Quinten de Gruijter een eerste optreden als jongste volksvertegenwoordiger in de Zoetermeerse politieke arena. Zijn eerste optreden ging over een belangrijk thema: het opstellen van het Omgevingsplan voor Zoetermeer. Op het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, is het nieuwe instrument Omgevingsplan van toepassing. Het Omgevingsplan is de vervanger van zowel het ‘oude en vertrouwde’ Bestemmingsplan als de regels in de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De discussie in de commissie ging onder meer over de uitgangspunten zoals het implementeren van zaken uit de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en het dereguleren van regels. ‘De Zoetermeerse VVD is voor minder regels, niet alleen vanuit het belang van inwoners en bedrijven, maar ook om de kosten van de gemeente voor de uitvoering van regels te beperken’, aldus Quinten: ‘Hoe zorgen we er dus voor dat de regeldruk voor inwoners en ondernemers minder wordt? Wat de VVD betreft: ga uit van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid’, was zijn pleidooi in de richting van het college.

Voorts hield hij het college voor tijdens de transitiefase naar het Omgevingsplan te zorgen voor helderheid, transparantie en het meten met één maat. ‘Heldere communicatie is hier wat ons betreft heel belangrijk’, aldus Quinten: ‘En hoe gaan we gebruik maken van de kennis die andere gemeentes hebben? We hoeven zelf het wiel niet uit te vinden!’.

Het Omgevingsplan Zoetermeer kan niet los gezien worden van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040, de strategische visie waar de Zoetermeerse VVD in de vorige raadsperiode zeer nadrukkelijk haar stempel op heeft geprobeerd te zetten, en met succes. De Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geeft richting aan de programma’s. De regels in het Omgevingsplan Zoetermeer 2040 sluiten immers aan bij de ambities uit de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040, aangevuld met de uitwerkingen in de reguliere programma’s.