Log in op Mijn VVD

Coalitie-akkoord doorspekt met punten uit verkiezingsprogramma Zoetermeerse VVD

Woensdag 8 juni wordt naar verwachting het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De Zoetermeerse VVD heeft vorige week een coalitie-akkoord ‘Samen doen wat nodig is’ getekend samen met de LHN, PDvZ, Zó Zoetermeer, CDA en CU/SGP dat op vrijdag 3 juni in een persconferentie is gepresenteerd. VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer de belangrijkste punten voor de VVD toegelicht. Lees hier meer daarover. De Zoetermeerse VVD is zeer tevreden over het bereikte onderhandelingsresultaat. Wat staat er zoal in het coalitie-akkoord? Een belangrijk speerpunt is het zorgen voor meer veiligheid op straat. De coalitie wil de stad veilig houden door de inzet te richten op de aanpak van jeugdgroepen, geweldsincidenten, veiligheid in en rondom scholen en de ondermijnende criminaliteit in buurten, industrieterreinen en horeca. Daartoe  wordt de handhaving versterkt door fors meer BOA’S in te zetten en om in de stad te doen wat nodig is als de situatie daar om vraagt, zoals meer cameratoezicht en preventief fouilleren. En dat is precies wat de Zoetermeerse VVD de keizers heeft beloofd te willen doen: meer handhavers, meer cameratoezicht daar waar nodig, effectieve aanpak van jeugdgroepen.

Uiteraard krijgt ook de woningnood aandacht. Het streven is erop gericht de komende vier jaar minimaal 3000 woningen op te leveren, met extra aandacht voor starters, ouderen, mensen met een zorgbehoefte en huishoudens die een kwaliteitsstap willen maken. De coalitie wil ook snel meer flexwoningen in de stad realiseren voor statushouders, Zoetermeerse urgente woningzoekers en Zoetermeerse starters. De Zoetermeerse VVD zet in dat er 800 nieuwe huizen per jaar bijgebouwd worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan wonen. Het oplossen van de woningnood is voor de VVD prioriteit, zodat woningen weer betaalbaar worden.

Realisatie van de bouwplannen voor De Entree is een voor Zoetermeer belangrijke ontwikkeling. De coalitie houdt vast aan realiseren van de vastgestelde plannen aan minimaal 4500 woningen in een leefbare wijk met veel groen en water en zorgen voor levendigheid op straatniveau. Samen met corporaties kijken we of in dit gebied ook woon-zorgwoningen mogelijk kunnen worden gemaakt, precies ook zoals de VVD dat voor ogen staat.

De Zoetermeerse VVD vindt dat groen en parken van groot belang zijn voor een leefbare en aantrekkelijke wijk. Dit willen we graag behouden en we willen onze grote parken meer aandacht geven. Het onderhoud van de openbare ruimte moet op orde zijn en in de stad moet een breed aanbod aan gezonde buitenactiviteiten aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld fitnessparcoursen, klim- en klautertoestellen voor kinderen en toegankelijke wandelpaden. Dat gaat de vier jaar ook gebeuren! De coalitie zet de huidige aanpak voor een schone en veilige leefomgeving voort. In sommige buurten gaan het nieuwe college het openbaar gebied beter onderhouden en worden vervangingen gedaan. Het aantal prullenbakken in de stad wordt verhoogd, vooral bij recreatiegebieden en wandelroutes. De toegankelijkheid van de parken en natuur wordt verbeterd door onder andere bewegwijzering aan te brengen en verbindingen met en tussen parken te realiseren om zo het gebruik van de groene rand van de stad te verhogen. Kleinschalige evenementen, verblijfsplekken en horeca wordt toegestaan in de parken, zolang ze ondergeschikt zijn aan de natuurbeleving.

De VVD vindt sporten ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Ook daar gaat het nieuwe college de komende vier jaar de schouders onder zetten. Bijvoorbeeld voor investeringen in sportaccommodaties wordt vanaf 2023 € 1.250.000 beschikbaar gesteld, vanaf 2024 is € 2.000.000 beschikbaar.

Ook op cultureel gebied wordt een aantal zaken aangepakt die in lijn liggen met hetgeen de VVD voor ogen staat. De subsidie voor het Nationaal Videogame Museum wordt structureel en de gemeente zal helpen zoeken naar een nieuwe locatie in de binnenstad. De subsidie aan museum De Voorde wordt beëindigd. Het Zoetermeerse erfgoed en de cultuureducatie moeten een plek elders in de stad krijgen, in combinatie met de mogelijkheid tot (tijdelijke) tentoonstellingen. De toekomstige locatie van poppodium Boerderij, inclusief CASA, wordt voorzien naast de huidige locatie. Daarmee wordt de komende periode snel mee aan de slag gegaan.

Er staat natuurlijk heel veel meer in het coalitie-akkoord. Het akkoord treft u als bijlage bij dit artikel aan.