Log in op Mijn VVD

Nieuw college van B&W kan aan de slag!

Woensdag 8 juni is in een extra raadsvergadering het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De zes, deels nieuwe, wethouders van de Zoetermeerse VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU/SGP kunnen samen met burgemeester Michel Bezuijen aan de slag met het recent gesloten coalitie-akkoord 2022 – 2026 ‘Samen doen wat nodig is’. Voor de Zoetermeerse VVD maakt Jan Iedema weer deel uit van het college die daarin ook de rol van eerste loco-burgemeester voor zijn rekening neemt. ‘Ik ben trots en vereerd dat ik weer namens de Zoetermeerse VVD in het college zitting mag nemen. Er ligt een heel mooi coalitie-akkoord op tafel dat de komende vier jaar alle aandacht verdient om uitgevoerd te worden’, aldus wethouder Jan Iedema: ‘Ik heb er enorm veel zin in om dat te gaan doen en om Zoetermeer nog leuker en bruisender te maken’.

Als één van de eerste zaken waarmee het college zich gaat bezig houden is het vaststellen van de portefeuilleverdeling. Deze zal naar verwachting niet veel anders worden dan de verdeling die uit de onderhandelingen is voortgekomen. Hierin zijn de portefeuilles Financiën, Stedelijke ontwikkeling (inclusief invoering Omgevingswet, Entree en Binnenstad), Economie & Arbeidsmarkt (werkgeversbenadering), Innovatie & Dutch Innovation Park, Citymarketing & evenementen en Personeel & Organisatie aan Jan Iedema toebedeeld. Tevens treedt hij op als wijkwethouder voor Centrum (Driemanspolder, Dorp en Binnenstad) en Noordhove. Jan Iedema: ‘Een mooie portefeuille die recht doet aan de belangrijke thema’s voor de komende jaren voor Zoetermeer. Thema’s die ook nauw aansluiten bij de onderwerpen die we als Zoetermeerse VVD een warm hart toedragen’.

De overige wethouders zijn Ronald Weerwag (LHN) met de portefeuilles Wonen, Sport, Ruimtelijke ontwikkeling, Wijkgericht werken, Vergunningverlening het project Bleizo. Voor de PDvZ is Willeke Mertens de wethouder met als portefeuilles Kunst & Cultuur, Stadsarchief, Inwonersoverleg, Grondzaken, Afval en Facilitaire zaken. Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer) is verantwoordelijk voor Jeugd, Groen en openbare ruimte (inclusief spelen en stadsboerderijen), Toegankelijkheid, Onderwijs, Dienstverlening, Informatisering en automatisering en Vastgoed. CDA-wethouder Ingeborg ter Laak gaat zich de komende vier jaar bezig houden met Zorg & welzijn, Inburgering & asielbeleid, Verkeer & mobiliteit en de Programma’s Meerzicht en Innovatie sociaal domein. Bouke Velzen van de CU/SGP tot slot heeft de portefeuilles Armoedebeleid, Sociale zaken (werknemersbenadering), Inkomen, inclusief schuldhulpverlening, Duurzaamheid & energietransitie en het project Buytenwegh.