Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD wil effectievere aanpak scheefwonen

In Zoetermeer worden 9,6% van de sociale huurwoningen bewoond door mensen die daar niet voor in aanmerking zouden komen als zij nu een sociale huurwoning aanvragen, de zogenaamde goedkope scheefwoners. Deze inwoners houden een sociale huurwoning bezet die eigenlijk is bedoeld voor mensen die onder de inkomensgrens van ongeveer € 41.000 (eenpersoonshuishouden) of ongeveer € 45.000 (meerpersoonshuishouden) vallen. ‘Gezien de lange wachttijden voor sociale huurwoningen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk doorstromen naar een bij hun inkomen passende woning’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Daarom zetten we onder meer in op de bouw van middeldure huurwoningen, het realiseren van flexwoningen, en doorstroommakelaars. Echter de sociale huurwoningen blijven door subsidie altijd goedkoper en daardoor is het lucratief om te blijven hangen in een woning waar men eigenlijk geen recht meer op heeft. Jeffrey van Gils: ‘Een maatregel die gezien de wachtrijen nu keihard nodig is! Ik heb daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld’.’.

In een recent  onderzoek van de koepelvereniging Aedes staat dat slechts zes op de tien Nederlandse woningcorporaties in 2022 geen inkomensafhankelijke huurverhoging zal toepassen en scheefwoners daarmee zullen ontzien. ‘Ik wil daarom graag van het college weten of het de mening van de Zoetermeerse VVD dat scheefwonen zoveel mogelijk moet worden voorkomen en doorstroming maximaal moet worden gestimuleerd en of het college vindt dat inkomensafhankelijke huurverhoging kan helpen bij het tegengaan van scheefwonen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘En uiteraard de vraag of alle woningbouwcorporaties in Zoetermeer maximaal gebruik maken van de inkomensafhankelijk huurverhoging? En mocht dat laatste onverhoopt niet het geval zijn dan heb ik het college gevraagd welke acties het college in dat geval neemt om de corporaties alsnog te bewegen deze inkomensafhankelijk huurverhoging door te voeren?