Log in op Mijn VVD

Zoetermeers Actiecomité Raden in Verzet gaat door!

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie. Vanwege een nieuwe gemeenteraad was het nog het mandaat van het actiecomité te verlengen. De raad nam op 27 juni met algemene stemmen de daartoe strekkende motie aan.

VVD-raadslid en lid van het actiecomité Vivianne van Yperen lichtte in de raadsvergadering de onverminderde noodzaak van het actiecomité toe: ‘Het actiecomité raden in verzet heeft de vorige raadsperiode een vliegende start gemaakt. Vanaf deze plaats dank ik graag Marijke van der Meer als oprichter van het actiecomité voor haar tomeloze inzet om het hele land op te schudden.  De Zoetermeerse inzet is opgevallen in het land en dat is goed. Hier gaan we graag mee door. Hier heb ik u allen dan vorige week ook over ingelicht tijdens de commissie plenair.  Ik dien met trots namens de gehele Zoetermeerse raad een motie vreemd aan de orde van de dag in die besluit het actiecomité deze raadsperiode vernieuwd mandaat te geven. Hierdoor kan Zoetermeer de acties en samenwerking met andere gemeenteraden voortzetten en de komende periode in gezamenlijkheid met andere gemeenten en met de VNG in actie blijven komen!’.

Het actiecomité heeft als taken van de raad meegekregen:

- De  huidige  acties  en  samenwerking  met andere gemeenteraden voort  te zetten  en omde  komende  periode  in gezamenlijkheid  met  andere gemeenten  en met  de VNG  in actie te blijven komen;

- Te onderzoeken  op  welke  wijze  effectieÍ actie  gevoerd kan worden  zonder  dat  de belangen van de  inwoners  van de aan  de  actie deelnemende  gemeenten  geschaad worden; en

- De  raad  met  regelmaat  over  de  bevindingen te rapporteren.