Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD wil militaire bijstand voor Langeland Ziekenhuis

In de media verscheen op 25 juli het bericht dat per 2 augustus het LangeLand Ziekenhuis tot 1 oktober de Spoedeisende Hulp 3 dagen in de week sluit. Als officiële reden voor de gedeeltelijke sluiting wordt een gebrek aan gekwalificeerd personeel aangevoerd: er is onvoldoende gespecialiseerd personeel om op de afdeling kwalitatief goede zorg te leveren. Er wordt gewerkt aan een plan om de kwaliteit op de langere termijn wel te kunnen garanderen, aldus de mediaberichten. Een doorn in het oog van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Aangezien acute en spoedeisende zorg zich niet laat beperken tot 4 dagen in de week komt daarmee de volksgezondheid in Zoetermeer op een onacceptabele manier in gevaar. Bovendien moet de raad deze berichten weer via de media vernemen. Dat doet de vraag rijzen of het college de ontwikkelingen ten aanzien van het ziekenhuis wel goed volgt’. De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

‘Is het college op de hoogte van deze onacceptabele uitkleding van de zorg in Zoetermeer?’, zo wil Jeffrey van Gils van het college weten: ‘Hoe kan het dat de gemeenteraad via de media op de hoogte wordt gesteld over ontwikkelingen rondom het ziekenhuis in plaats van via het college en waarom komt dit nieuws pas op het laatste moment naar buiten? Hoe kan het dat hier niet al eerder zicht op was?' Daarom wordt het college gevraagd naar welke acties het voornemens is te ondernemen om de informatiepositie van de gemeenteraad te verbeteren.

Jeffrey van Gils: ‘Is het college het met de Zoetermeerse VVD eens dat met een gesloten spoedeisende hulp niet meer wordt voorzien in de minimale eisen voor acute zorgverlening en dat daarmee sprake is van een noodtoestand?. Ik vind dat de gemeente een verzoek tot bijstand of hulpverlening te doen om door middel van de inzet van defensiepersoneel het ziekenhuis open te houden. Daarom mijn vraag of het college bereid is om een brandbrief naar de minister van VWS te sturen met het verzoek om de volksgezondheid in Nederland voor de lange termijn te waarborgen en op korte termijn alle benodigde middelen beschikbaar te stellen om de druk op de ziekenhuiszorg te verkleinen'.