Log in op Mijn VVD

VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen op bezoek bij Zoetermeerse VVD

Vrijdag 9 september bracht VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen een werkbezoek aan de fractie van de Zoetermeerse VVD. Onderwerp van gesprek was het thema veiligheid, het onderwerp dat Ingrid Michon in portefeuille heeft in de Tweede kamerfractie van de VVD. VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer en raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven ontvingen Ingrid in de VVD-fractiekamer in het Zoetermeerse stadhuis. Niet alleen veiligheidgerelateerde issues kwamen aan bod maar uiteraard werd ook aandacht besteed andere actuele politieke onderwerpen zoals de aanpak van de asielproblematiek en de koopkrachtontwikkelingen. Belangrijke onderwerpen over veiligheid die zijn besproken waren onder meer de (financiering van de) aanpak van ondermijnende criminaliteit, achterblijvende politiesterkte in Zoetermeer, effectieve aanpak jeugdcriminaliteit en -bende’s, landelijke en lokale aanpak van illegaal vuurwerk. Kortom, onderwerpen die zowel op lokaal als landelijk niveau een gedegen aanpak verdienen. En daarom is het belangrijk dat er lokale partijen zijn zoals de Zoetermeerse VVD die goed toegang hebben tot de landelijke politiek in Den Haag.

De Zoetermeerse VVD vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de eigen buurt en in hun eigen huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. De Zoetermeerse VVD wil dat iedereen in Zoetermeer veilig kan wonen, verblijven, reizen, werken en ondernemen. Dat de stad niet alleen veilig is, maar iedereen zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. De Zoetermeerse VVD wil criminaliteit keihard aanpakken en alles op alles zetten om herhaling te voorkomen.

De Zoetermeerse VVD is daarom tevreden dat veiligheid in het huidige coalitieakkoord een topprioriteit is. Met een stevige aanpak jeugdgroepen, geweldsincidenten, radicalisering en woonoverlast veiligheid in en rondom scholen en de ondermijnende criminaliteit in buurten, industrieterreinen en horeca. Met het verbeteren van de leefbaarheid en preventie, samen met buurtwerk en andere disciplines uit het sociaal domein. Met het versterken van de handhaving door fors meer BOA’S in te zetten.

In het overleg werden de lokale en landelijke invalshoeken uitgewisseld. Het is goed om met elkaar van elkaars standpunten en dilemma's kennis te nemen, zeker ook op het thema veiligheid. landelijke oplossingen zijn niet altijd op lokaal niveau makkelijk uitvoerbaar. En wensen op lokaal niveau zijn niet altijd landelijk haalbaar. De fractie van de Zoetermeerse VVD blijft daarom contact leggen met de volksvertegenwoordigers op provinciaal en landelijk niveau om ook langs die weg de belangen van de gemeente Zoetermeer te dienen.