Log in op Mijn VVD

VVD: Derde baan SnowWorld nu snel verlengen

De raad van Zoetermeer heeft het bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk maakt dat SnowWorld de derde baan mag gaan verlengen. Hiermee is in de raad van Zoetermeer een einde gekomen aan een lange reeks discussies over de uitbreiding van SnowWorld. Eerst over aanleg van een mogelijke vierde baan, en daarna – toen SnowWorld vanwege hoge kosten afzag van een vierde baan - over verlenging van de derde baan.

VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Goed dat de raad hiermee groen licht heeft gegeven aan SnowWorld. Hopelijk kunnen ze nu snel aan de slag. De plannen die er nu liggen zien er wat ons betreft goed uit. Het heeft allemaal lang geduurd.”.  

Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft aangekondigd bezwaar te gaan maken bij de Raad van State.

Jan Willem Schotel (VVD): “Dat is hun goed recht. Veel beter die weg te volgen dan nog weer eens een club externe deskundigen naar de plannen te laten kijken. Het is nu een beetje een welles nietes discussie tussen de gemeente en de tegenstanders van verlenging. Een club externe deskundigen lost zo’n discussie niet op. De Raad van State kan er een eind aan maken.”

Tegenstanders van verlenging van de derde baan hebben de laatste weken een beeld trachten te schetsen alsof de gemeente het belang van één ondernemer (SnowWorld) zou laten prevaleren boven wat tegenstanders zien als het “algemeen belang” (het tegengaan van uitbreiding van SnowWorld).

Volgens de VVD wordt hiermee een fout beeld geschetst. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Het is volstrekt onjuist om te suggereren dat de raad niet het algemeen belang in de gaten houdt. De raad heeft altijd secuur alle voors en tegens afgewogen. Zoetermeer staat bekend als een leisure-stad. Ondernemers die dat beeld versterken moeten gesteund worden. Het gaat hier om werkgelegenheid en de economie van de stad.  Ja, er wordt natuur aangetast, maar dat wordt ruim in het gebied van het Buytenpark gecompenseerd. Zoetermeer is en blijft een groene stad.”