Log in op Mijn VVD

VVD bepleit met succes effectievere besteding rijksgeld verlaging energierekening

Op maandag 12 september stond het raadsvoorstel Besteding SPUK-gelden energiearmoede op de agenda. De rijksoverheid heeft geld ter beschikking gesteld dat moet worden ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Zoetermeer ontvangt voor maatregelen tegen energiearmoede in totaal € 1.440.978,- van de rijksoverheid. Het bedrag wordt ontvangen met een specifieke uitkering (SPUK) en de besteding moet uiterlijk 31 december 2023 zijn afgerond. VVD-raadslid Berend Aptroot voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord: ‘De Zoetermeerse VVD naar deze regeling gekeken vanuit een paar invalshoeken. Besteden we het geld effectief, is het uitvoerbaar en hoe kunnen we er snel voor zorgen dat onze inwoners een lagere energierekening krijgen. Het voorstel van het college beantwoordt niet volledig aan deze invalshoeken. Daarom heeft de Zoetermeerse VVD het initiatief genomen voor een amendement dat samen met de LHN, PDvZ, Zoetermeer Vooruit, PvdA, PVV en CDA is ingediend’.

Het college stelde voor om de groepen die in Zoetermeer te maken hebben met energiearmoede tegemoet te komen met drie maatregelen: energiecoaches die advies geven over energiebesparing in de woning en kleine energiebesparende maatregelen (zogenoemde fixers passen deze maatregelen ook meteen toe), advies aan VvE’s over hoe zij groot onderhoud kunnen combineren met verduurzaming, en een witgoedregeling: huishoudens met een laag inkomen krijgen korting op een energiezuinige koelkast of wasmachine.

Berend Aptroot: ‘We zitten in een krappe arbeidsmarkt en we moeten het voor onze inwoners makkelijker maken. Waarom eerst iemand over de vloer om een rapport te maken om daarna iemand te krijgen die het uitvoert? Het kan makkelijker door alles in één keer te doen! En van de drie voorgestelde regelingen valt de witgoedregeling er negatief uit. Dit is ruim de minst effectieve regeling. En tot slot zijn er voor de VVE’s al meerdere plekken waar ze terecht kunnen voor advies en er is ook budget voor’. In het amendement werd daarom voorgesteld de functie van coach/fixer te combineren en de witgoedregeling en de VVE regeling te schrappen. ‘De VVD is ervan overtuigd dat met ons amendement we de het budget efficiënt inzetten, het makkelijk uitvoerbaar maken we binnen de regels van de SPUK-gelden het snelste een positief effect hebben op de energierekening van inwoners’, aldus Berend Aptroot. Dit amendement kreeg een brede steun in de raad.