Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: zorgen om verplicht energielabel kantoren

In het bouwbesluit van 2012 is in de wet opgenomen dat kantoren na 1 januari 2023 alleen na nog maar in gebruik mogen worden genomen als ze energielabel C (of beter) hebben. Dit betekent dat kantoren zonder energielabel of met een energielabel lager dan C niet meer gebruikt mogen worden als kantoor. ‘De gemeente wordt verantwoordelijk voor de controle en handhaving op het energielabel. Daarbij is het mogelijk om eigenaren die niet voldoen aan de normering dwangsommen tot € 20.000 per dag op te leggen of het pand te sluiten’, aldus VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Sommige ondernemers komen uit een zware tijd en hebben nu te maken met hoge inflatie- en energiekosten. De Zoetermeerse VVD zou het heel erg vinden als ondernemers op 1 januari 2023 hun personeel niet meer mogen ontvangen. De Zoetermeerse VVD maakt zich zorgen over de continuïteit van sommige van onze ondernemers en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college’.

De VVD wil van het gemeentebestuur weten of het college inzicht in de energielabels van kantoorpanden en of het zicht heeft op de kantoren die wel en niet voldoen aan de eisen van dit bouwbesluit. Voorts wil de VVD dat het college dat het college zich inzet op het informeren van ondernemers over deze verplichting, zodat zij ruim voor 1 januari 2023 voorbereid zijn. Van belang vindt de VVD dat ook duidelijkheid bestaat of de gemeente voornemens om te gaan handhaven, en zo ja, op welke wijze dit gaat gebeuren en vanaf wanneer? De VVD vindt het redelijk dat daarbij coulance wordt betracht, mede in het licht van de zware tijden die ondernemers achter zich hebben en waar ze nu in zitten.