Log in op Mijn VVD

Handtekening voor referendum behoud De Voorde? Niet doen!

In de lokale media zijn berichten verschenen over een mogelijk referendum over het openhouden van museum De Voorde. Op grond van de Referendumverordening hebben voorstanders van het openhouden van De Voorde tot en met 30 november 2022 de tijd om tenminste 4.964 handtekeningen te verzamelen voor een definitief verzoek tot het houden van een referendum. De Zoetermeerse VVD is tegen het openhouden van De Voorde en overigens ook tegen referenda in het algemeen en dus ook tegen dit referendum in het bijzonder. Waarom? Omdat het niet goed ging met het museum De Voorde en er zijn naar het oordeel van de VVD ook geen goede argumenten, om te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan. Gaven hoop en optimisme wellicht in de beginjaren nog aanleiding om de subsidie van de gemeente voort te zetten, de huidige situatie geeft wat de VVD betreft daartoe geen enkele aanleiding. Het museum is veel te duur voor de Zoetermeerse belastingbetaler. Elk jaar is minimaal € 842.000 nodig aan subsidie nodig om het museum overeind te houden. En dat terwijl er gefundeerde twijfel bestaat over het museum-concept, waar bovendien de Zoetermeerder amper belangstelling voor heeft of heeft getoond. En als klap op de reeds dure vuurpijl: het organiseren van een referendum kost Zoetermeer nog eens ongeveer € 500.000 extra.

‘De Zoetermeerse VVD staat voor het zinvol en effectief uitgeven van gemeenschapsgeld, ook voor de ondersteuning van kunst en cultuur in onze stad’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Rob Duiven: ‘Het dus blijven financieren van een onsuccesvol gebleken museum zonder overtuigend toekomstperspectief is niet zinvol en is niet effectief. En daarmee moeten we wat de Zoetermeerse VVD betreft dus mee stoppen. De Zoetermeerse VVD kiest voor het Nationaal Videogame Museum, hetgeen ook als verkiezingsbelofte in het verkiezingsprogramma is opgenomen’.

Ook de voorstanders van het openhouden van het museum De Voorde, met oud D66-raadslid Peter Vergers als spreekbuis, onderkennen dat het misgaat bij De Voorde. ‘De naam is verkeerd. De tentoonstellingen kunnen professioneler en de marketing geïntensiveerd’, zo laat Vergers in het AD Zoetermeer optekenen. Hoewel voorstanders van het gemeenschapsgeld blijven pompen in De Voorde ‘commotie in de stad’ lijken te bespeuren lijkt men toch niet geheel zeker over de goede afloop. Als het lukt om genoeg stemmen binnen te krijgen, mogen er geen beslissingen genomen worden over De Voorde, zo wordt verondersteld. In de mogelijk anderhalf jaar tijd dat het kost om het proces in gang te zetten, kan het museum de tijd krijgen om zichzelf te bewijzen. ‘Als in die 1,5 jaar blijkt dat het museum wel de afgesproken bezoekersaantallen kan halen, is er sprake van een nieuw feit. Een nieuw feit op basis waarvan de beslissing kan worden heroverwogen. Als dat zo is, dan behoeft het referendum helemaal niet plaats te vinden’, aldus Vergers. Kortom, het referendum wordt dus ingezet om tijd te winnen door de uitvoering van het door de gemeenteraad genomen besluit te traineren. Dat kost geld, veel geld, dat op veel effectievere wijze benut kan worden om culturele activiteiten, voorzieningen en evenementen in Zoetermeer te bevorderen.