Log in op Mijn VVD

VVD in begrotingsdebat: ‘Zoetermeer is heel, Zoetermeer is schoon en Zoetermeer is veilig’

Stilstaan bij de crisistijd waarin we nu leven. Zo startte VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer haar inbreng in het begrotingsdebat over de begroting 2023 – 2026 op 7 november. ‘We gaan het immers hebben over onze begroting, iets waar vele Zoetermeerders thuis ook de nodige gesprekken over zullen voeren.  Maar dan uiteraard over hun eigen begroting. De energiekosten stijgen de pan uit en velen om ons heen, inwoners en ondernemers, hebben dagelijks zorgen over de rekeningen’, aldus Lisette Meijer: ‘Gelukkig doet de gemeente veel om te voorkomen dat mensen in de problemen raken of, wanneer die problemen er reeds zijn, mensen te helpen hier uit te komen’. Maar naast die directe, vaak financiele en inviduele hulp, kan de gemeente ook iets anders doen om het voor de inwoners beter te maken. En dat is bouwen aan onze stad. Letterlijk en figuurlijk. Met aandacht voor de Gote Kwaliteit maar ook Kleine Kwaliteit. 

Grote en Kleine Kwaliteit

In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen Grote Kwaliteit en Kleine Kwaliteit. Grote Kwaliteit gaat over zaken als hoe je een curriculum, een onderwijsprogramma, inricht, hoe je je docententeam samenstelt, hoe je de backoffice inricht en hoe je je als opleiding op de toekomst en veranderingen in het werkveld voorbereid. Kleine Kwaliteit gaat over datgene wat een scholier of student dagelijks voelt en ervaart: in het klaslokaal, in de gangen, in contact met een docent en in de online omgevingen van een opleiding. En juist die kleine kwaliteit correleert altijd het sterkst met de algehele tevredenheid van studenten. Het betekent vooral dat je niet moet denken dat je er met werken aan Grote Kwaliteit bent, maar altijd oog moet houden voor de Kleine Kwaliteit.

Lisette Meier: ‘Die Grote en Kleine Kwaliteit, die speelt net zo goed bij de gemeente. We zijn ontzettend blij met de eerste uitwerkingen van de, onder andere in het coalitieakkoord afgesproken, grootste plannen en vergezichten. De Grote Kwaliteit, de vergezichten, Zoetermeer 2040, plannen voor Buytenwegh en Meerzicht. Het ziet er goed uit en is ontzettend nodig. Maar aan de de deur hoor je dat niet. Aan de deur hoor je dat de stoeptegels losliggen, er niet genoeg speelplekken zijn, hangjeugd voor overlast zorgt, of dat er te weinig parkeerplaatsen zijn.  Net als dat voor de beleving van die student vooral de kleine kwaliteit belangrijk is, is dat voor inwoners ook zo. Wat verbetert er voor hen vandaag of morgen in hun straat of wijk?’.

Zoetermeer is heel, Zoetermeer is schoon en Zoetermeer is veilig’

De Zoetermeerse VVD riep dan ook op om juist nu met die Kleine Kwaliteit aan de slag te gaan. Daarom werden een aantal moties ingediend die gericht zijn op die Kleine Kwaliteit. Broodcontainers tegen rattenoverlast, Urban Chess voor meer speel en ontmoetingsplekken buiten, en rotondes met een betere uitstraling zorgen ervoor dat morgen, vandaag, en nu, de stad, in kleine stapjes, steeds beter wordt gemaakt. ‘Dat doen we vanuit de gedachte: Zoetermeer is heel, Zoetermeer is schoon en Zoetermeer is veilig’, aldus Lisette Meier: ‘Naast onze eigen concrete voorstellen, willen we vooral ook de Zoetermeerders de mogelijkheid bieden om hiermee aan de slag te gaan. Daarom de motie ‘Upgraden van stukjes Zoetermeer’. Want Zoetermeer stap voor stap mooier, schoner en beter maken, begint bij goede ideeën, en die hebben onze inwoners genoeg. En dan hebben we het dus over dingen die kapot, onhandig of, heel eerlijk, soms ook gewoon onnodig lelijk zijn, Die pakken we aan’.

Veiligheid

De Zoetermeerse VVD is blij met de verdubbeling van het aantal BOA’s. De VVD hoopt de BOA’s zo snel mogelijk op straat tegen te komen want dat gaat een enorme stap zijn in het veiliger maken en houden van onze stad. ‘De jarenlange inzet van de VVD hierop heeft zijn vruchten afgeworpen’, aldus Lisette Meier: ‘Minstens zo belangrijk is de uitrusting van de BOA’s dus daarover de vraag nog aan het college: wanneer krijgen onze BOA’s hun wapenstok terug?  We balen er echt van dat er, per slot van rekening vlak na het aflopen van de pilot, een groot geweldsincident is geweest en het is duidelijk dat de  BOA’s zich met de korte wapenstok op zak veiliger voelen. Dus wat ons betreft moet dit instrument zo snel mogelijk weer in hun uitrusting terugkomen’.

De Harde Leerschool

Gerelateerd aan veiligheid, maar ook aan reïntegratie, scholing, maatschappelijke verantwoordelijkheid en eigenlijk zoveel andere thema’s diende de VVD de motie ‘De Harde Leerschool’ in. Meedoen, meedoen op school, meedoen op de arbeidsmarkt, meedoen in de samenleving. De harde leerschool is een traject, in groepsverband, van acht weken, waarin inwoners die, om diverse redenen, een harde leerschool kunnen gebruiken om vervolgens uit te stromen richting scholing of werk. Lisette Meier: ‘Een traject wat in andere gemeenten reeds succesvol is gebleken en zowel fysieke en mentale uitdagingen tegelijk aanpakt. Wij zijn razend enthousiast over De Harde Leerschool en denken dat dit een zeer welkome toevoeging is aan het reeds bestaande aanbod in Zoetermeer’.

Onderwijs

Begin dit studiejaar mocht Zoetermeer een nieuwe Hbo-bacheloropleiding verwelkomen. Dat smaakt naar meer. De Zoetemeerse VVD wil het college uitdagen om actief aan de slag te gaan met meer onderwijs in Zoetermeer, bijvoorbeeld door het proberen de eerste Mbo-techniek opleiding in Zoetermeer te kunnen verwelkomen. Daarom diende de VVD de motie ‘Bouwen aan meer MBO opleidingen’ in. ‘En naast deze motie hopen we overigens dat het college ook scherp blijft richting te onderwijsmarkt. De kansen liggen voor het oprapen, als we ons niet blind staren op specifieke aanbieders’, aldus Lisette Meier: ‘Ons verzoek: praat eens met niet-bekostigde aanbieders en wat zij voor onze stad kunnen betekenen. En wij voor hen’.

Woningnood

Lisette Meier: ‘Ik vertel niemand iets nieuws als ik zeg dat dit ook in Zoetermeer een groot en slepend probleem is. Een probleem zonder short-cuts, zonder wondermiddeltjes en dat is frustrerend. De enige oplossing voor meer betaalbare huizen, is simpelweg meer woningen bouwen. Zolang we meer huishoudens dan huizen hebben, valt er altijd iemand buiten de boot. Als VVD roepen we daarom al jaren dat het bouwtempo omhoog moet en dat  begint gewoon met doen. Bouwen. Vaart maken’.  En gelukkig willen projectontwikkelaars dat maar al te graag, maar we maken het hen EN onszelf soms onnodig ingewikkeld. Daarom dienen we een motie ‘Gebruik de markt, versnel de bouw’, die daarbij gaat helpen’.

Zoetermeer 2040

Zoetermeer 2040 is en blijft voor de Zoetermeerse VVD de stip op de horizon. ‘Onze stip. De Grote Kwaliteit. Maar 2040 is ook nog ruim 17 jaar weg. En dat is een flinke periode. Reken maar eens uit hoe oud je dan bent, dan voel je hoe lang die periode nog duurt.. Laten we de weg er naartoe niet vergeten. En elke dag bouwen aan Zoetermeer. Stap voor stap. Samen doen wat nodig is’, zo sloot Lisette Meier haar betoog af.