Log in op Mijn VVD

VVD wil stukjes Zoetermeer upgraden

Zoetermeer heeft een flinke bouwambitie. In de bouwplannen bestaat vanzelfsprekend ook veel aandacht voor de leefomgeving zien. De Zoetermeerse VVD vindt dat deze aandacht voor de leefomgeving ook zichtbaar moet zijn ten opzichte van de gehele stad. ‘Zoetermeer heeft namelijk nog veel plekken die een kleine opknapbeurt kunnen gebruiken’, aldus VVD-fractievoorzitter Lisette Meier: ‘Denk aan afgebladderde verf, kapotte bankjes, gekke parkeerplekken, lelijke hoekjes en dergelijke. Inwoners hebben vaak het beste zicht op waar die plekken is de stad of in de eigen wijk zijn’.

De Zoetermeerse VVD is ervan overtuigd dat het opknappen van verloederde, lelijke of onhandige stukjes Zoetermeer een positief effect zal hebben op het woongenot van inwoners, maar niet zelden ook op de veiligheid en de manier waarop mensen met de stad omgaan. Inwoners hebben een goed zicht op stukjes Zoetermeer die een upgrade kunnen gebruiken en ook vaak goede en concrete ideeën hebben over hoe die upgrade eruit zou moeten zien, zodat dat vaak helemaal geen grote investeringen zijn, maar wel voor een groot effect kunnen zorgen.

Lisette Meier: 'De Zoetermeerse VVD heeft daarom in het begrotingsdebat op 7 november het college gevraagd het voor bewoners mogelijk te maken digitaal concrete voorstellen te doen voor het upgraden van een stukje Zoetermeer. En om verder een werkwijze te ontwikkelen om die voorstellen snel te kunnen wegen en te realiseren’. De motie kreeg een positief advies van het college en werd aan de eind van de avond bij de stemming unaniem aangenomen!