Log in op Mijn VVD

VVD wil actie tegen geluidshinder Oosterheemlijn, geen debat

De VVD is zeer enthousiast over de voorgestelde maatregelen tegen de geluidshinder die de Oosterheemlijn veroorzaakt. Er wordt voorgesteld om eerst een proefopstelling op te zetten met geluidsabsorberende profielen in het spoor. Mocht blijken dat dit niet tot voldoende resultaat leidt, dan wordt alsnog gekozen voor schermen op het viaduct, in combinatie met geluidsabsorberend materiaal tussen de sporen. Een goede, breedgedragen oplossing. Wat de VVD betreft, gaat het college zo snel mogelijk aan de slag!

"Er ligt volgens ons een goed voorstel, maar wat wij nog veel belangrijker vinden is dat het voorstel positief is ontvangen door de bewoners. Zij kunnen zich vinden in de voorgestelde lijn", aldus Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer. De VVD heeft de gemeenteraad voorgesteld om het raadsvoorstel vervroegd en vereenvoudigd te behandelen. Iedema:  "Door af te zien van een debat, kan de gemeenteraad de bewoners een maand eerder duidelijkheid geven over de status van de pilot en de vervolgstappen mocht de pilot niet het gewenste resultaat opleveren. Na al die jaren van overlast, lijkt ons dat het minste wat we voor hen kunnen doen!"

Indien het voorstel van de VVD wordt gevolgd, wordt er aanstaande maandag al gestemd over het voorstel. Gaan de andere partijen hier niet mee akkoord, schuift dit ruim een maand op en weten de bewoners pas in november waar zij aan toe zijn.