Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: meer bouwen, meer ruimte voor marktpartijen

De gemeente Zoetermeer staat ondanks de brede wens tot groei van het aantal woningen al jaren onderaan als het gaat om procentuele toename van het aantal woningen. Er zijn binnen de gemeente Zoetermeer veel bouwlocaties waar ontwikkelaars staan de springen om te starten. Ondanks de groei van het aantal projectmanagers binnen het projectenbureau zijn er nog steeds projecten die door een gebrek aan medewerkers niet kunnen starten. ‘Marktpartijen zijn goed in staat om plannen te realiseren die binnen de door de gemeente gestelde kaders passen’, aldus VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Het aan marktpartijen overlaten van het ontwikkelen van projecten scheelt ambtelijke capaciteit en kosten. Het aan marktpartijen overlaten van het ontwikkelen van woningen kan een verdere versnelling realiseren van de groei van het aantal woningen'.

‘Er is groot tekort aan woningen voor alle doelgroepen. De gemeente Zoetermeer heeft al een gremium waar nauw wordt samengewerkt met marktpartijen en dit met een positief resultaat’, zo stelt Berend Aptroot: ‘Ik denk hierbij aan onder meer aan de Permanente Marktdialoog Zoetermeer’. Er zijn goede resultaten met ontwikkelingen waarbij marktpartijen de ruimte krijgen en de rol van de gemeente wordt teruggebracht tot controleur. Het voorstel van de Zoetermeerse VVD draagt het college op te onderzoeken of en hoe marktpartijen meer ruimte kan worden gegeven met als doel meer en sneller te kunnen bouwen. De VVD wil dat de uitkomst van dit onderzoek voor het voorjaarsdebat van juni 2023 naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

De motie kreeg met 24 stemmen voor en 14 stemmen tegen, voldoende steun van de raad.