Log in op Mijn VVD

Steun VVD voor Gebiedsprogramma Wijkontwikkeling Meerzicht

In de Visie Zoetermeer 2040 is aangegeven dat de focus gelegd wordt op de wijken die kwetsbaar zijn. Meerzicht is de eerste prioritaire woonwijk die langs de lijnen van Zoetermeer 2040 wordt aangepakt. Reden hiervoor is dat de wijk zich kwetsbaar ontwikkelt. Maandag 19 december behandelde de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Gebiedsprogramma Wijkontwikkeling Meerzicht. VVD-raadslid Berend Aptroot voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord: ‘Eindelijk gaan we aan de slag in Meerzicht, dat is echt noodzakelijk. We lezen een ambitieus plan met mooie vergezichten. Daar zijn we blij mee. Deze eerste opzet is een mooi begin en wij kijken erg uit naar de uitwerking van de plannen voor Meerzicht’. Aanpak van de wijk Meerzicht is noodzakelijk. Met name het hoogbouwgedeelte bevindt zich in een neergaande spiraal. De sociaal-economische kracht is laag en de veiligheid staat onder druk.

Een toekomstbestendig Meerzicht vraagt om ingrepen op sociaal, fysiek, economisch en veiligheidsgebied. Ingrepen op de verschillende domeinen kunnen elkaar versterken. In het Gebiedsprogramma Wijkontwikkeling Meerzicht worden de ambities als volgt geformuleerd: In 2035 zijn de bewoners in Meerzicht thuis in hun buurt omdat het er prettig wonen en samenleven is.

‘De Zoetermeerse VVD heeft lang nagedacht of wij een amendement moesten indienen. Dit kwam vooral door woorden die wij hoorden bij de rondleiding die wij als raads- en commissieleden kregen door de wijk Meerzicht. Zeker omtrent het winkelcentrum Meerzicht sprak daar weinig ambitie uit’, aldus Berend Aptroot: ‘Dat vinden wij heel jammer. Meerzicht verdient namelijk een mooie winkelcentrum als hart van de wijk. Gelukkig biedt de gebiedsvisie wel goede aanknopingspunten om toch met voldoende ambitie hier werk van te maken’.

Voorts brak hij een lans om die alleen op de vergezichten te focussen. ‘Is er nù wat aan de hand, dan is er nù verbetering nodig. Het is niet de bedoeling dat we nu minder aandacht geven aan een wijk die op de rol staat voor een grootschalige renovatie. Blijf ook kleinschalig aan het werk om de wijk te verbeteren: zoals fysiek als sociaal. Terwijl je ondertussen aan die vergezichten werkt’, zo was zijn pleidooi.