Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD steunt bouw 354 woningen Eleanor Rooseveltlaan 3-29

Maandag 30 januari stond het raadsvoorstel `vaststellen bestemmingsplan Eleanor Rooseveltlaan 3-29’ op de agenda van de Zoetermeerse gemeenteraad, een volgens de Zoetermeerse VVD kansrijke woningbouwlocatie waar straks 350 gezinnen, stellen en singles een start of stap in hun wooncarrière kunnen maken. Daarmee zet Zoetermeer weer een belangrijke stap in het tegengaan van de woningnood, want alhoewel de huizenprijzen voor nu lijken te zijn gestopt met stijgen of zelfs iets dalen, de woningnood is er niet minder op geworden. Omwonenden staan zeer kritisch ten opzichte van de plannen, getuige ook de 72 zienswijzen die er tegen zijn ingediend. ‘De VVD is echter tevreden met hoe de gemeente en projectontwikkelaar zoveel als mogelijk binnen de door de raad gestelde kaders hebben geprobeerd tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden’, aldus VVD-raadslid en woordvoerder Berend Aptroot in zijn inbreng: ‘Ondanks dat niet alles in het proces de schoonheidsprijs verdiend vindt de VVD dat hier een goed plan voor onze stad ligt. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de VVD positief staat tegenover dit bestemmingsplan. De bouw van deze ruim 350 woningen is keihard nodig in de strijd tegen de woningnood’. Het raadsvoorstel kreeg met uiteindelijk maar liefst 35 stemmen voor en 3 stemmen tegen een zeer ruime meerderheid in de raad.

De VVD heeft de afweging gemaakt in de relatie tussen de omwonenden en dit plan voor woningbouw aan de Eleanor Rooseveltlaan. ‘Bij deze afweging hebben we niet alleen te maken met de omwonenden, wij hebben ook te maken met heel veel gezinnen, stellen, singles en/of empty-nesters die we door dit plan aan een woning kunnen helpen’, aldus Berend Aptroot: ‘Wij hebben veelvuldig de verhalen gehoord van het actiecomité en een deel van de omwonenden. Hun gevoel en hun bezwaren zijn helder. Het is niet zo dat er helemaal niet is geluisterd. Ondanks een moeizaam participatieproces zijn de plannen meermaals aangepast om aan de wensen van de omwonenden en het actiecomité tegemoet te komen’.

Het bestemmingsplan Eleanor Rooseveltlaan 3-29 betreft, zoals op bijna elke plek in de stad, een kavel aan de rand van een bestaande wijk. Dat is ingewikkeld, want voor de huidige bewoners, gaat de directe leefomgeving veranderen, met ineens een stuk meer buren. Dat is spannend en kan schuren. Berend Aptroot: ‘Het feit dat er 72 zienswijzen zijn ingediend laat dat ook goed zien. We kunnen met het voorliggende besluit onmogelijk iedereen tevreden stellen’. Kritische kanttekeningen zijn onder meer gemaakt ten aanzien van het parkeren. Over parkeren zijn in 2019 afspraken gemaakt over het aantal parkeerplaatsen voor nieuwe woningen. Daarbij is voor de VVD belangrijk geweest en nog altijd belangrijk dat de parkeernota gaat over nieuwe woningen, niet bestaande woningen. Uitgangspunt daarbij was en is dat er voor huidige bewoners niks verandert. De bouw van 354 appartementen mag de parkeerdruk voor de huidige inwoners dus niet verslechteren. ‘We zijn dan ook blij om in de reactie van de gemeente op de zienswijzen te zien dat zij welwillend staat tegenover het invoeren van aanvullende parkeermaatregelen als de situatie onverhoopt wel verslechterd’, constateert Berend Aptroot.

De bouwhoogte was ook een doorn in het oog van de omwonenden. Hoogbouw is naar het oordeel van de VVD geen doel op zich, genoeg woningen bouwen wel. De nu gekozen trapsgewijze invulling, waarbij de nieuwe gebouwen vanaf de huidige  bebouwing richting het uiteinde van de kavel steeds hoger wordt, is lager dan het kavelpaspoort toestond, maar slaat de beste balans tussen een hogere bevolkingsdichtheid en overlast voor de huidige bewoners. Op deze manier wordt onder andere de overlast door inkijk, wind en schaduw tot een minimum beperkt.