Log in op Mijn VVD

Even voorstellen: Johann van der Veere, VVD kandidaat Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Als u stemt, heeft u invloed op wat er de komende jaren gebeurt in de provincie Zuid-Holland, in één van de waterschappen waaronder Zoetermeer valt (Delfland, Rijnland en Schieland) en -indirect- op de verkiezing van de Eerste Kamer. Het VVD verkiezingsprogramma voor de periode 2023-2027 heet 'Jouw waterschap Rijnland' en kunt u hier vinden. De VVD heeft de afgelopen vier jaar meebestuurd in Rijnland en met de VVD in het Dagelijks Bestuur zijn vele thema’s voortvarend aangepakt. Het onderhoud van dijken, keringen en gemalen is structureel aangepakt en in de keten van de waterzuivering zijn grote stappen gezet op onderhoud en vernieuwing. Er zijn waterbergingen gebouwd of in aanbouw en er is geïnvesteerd in innovatieve projecten zoals de Limes Bubble Barrier in de Rijn bij Katwijk. Ook kandidaten van de VVD uit Zoetermeer staan op de kandidatenlijst voor Provinciale Staten of het Algemeen bestuur van het waterschap Rijnland. In drie korte interviews stellen de drie kandidaten zich aan u voor. Als eerste in die reeks is dat Johann van der Veere die zich kandidaat heeft gesteld voor het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Wie is Johann van der Veere?

Mijn naam is Johann van der Veere, kandidaat nummer 12 voor het Waterschap Rijnland. Officieel is de benaming Hoogheemraadschap van Rijnland en beheert het gebied tussen grofweg Velsen en Gouda en is daarmee het grootste waterschap van ons land. Ik ben 73 jaar, woonachtig in Zuid-Holland met ruim 40 jaar als nog werkend ondernemer in de bouw- en installatietechniek waar het water een belangrijk onderdeel van is zoals leidingen, pompen, gemalen, gas, water, elektra. Buiten mijn technische opleidingen heb ik ook recht gestudeerd en was een tijdlang (2007-2009) wsnp bewindvoerder. In het begin van deze eeuw zat ik voor de LPF in de Provinciale Staten Zuid-Holland als fractieadviseur met de posten mobiliteit, kennis en energie. En was ik voorzitter van de LPF in Zoetermeer. Al in de Staten kwam ik regelmatig in contact met de VVD en was het na de opheffing van LPF een logische stap daar ook lid van te worden. In het verleden heb veel vrijwilligerswerk gedaan en was in 1969 medeoprichter van trefcentrum Feniks, het huidige COC Haaglanden, daarnaast tussen 1990-1993 adviseur van HHK- kindertehuizen, justitiële opvang van mishandelde en verwaarloosde kinderen. Zoetermeer is bezig met een nieuwe stadswijk, de Entree. Ook daar heb ik in het prille begin een adviesbijdrage geleverd door de introductie van containerwoningen, tegenwoordig ‘tiny houses’ genoemd. Op de middenpagina’s van het later door de gemeente uitgegeven boekje staat mijn inbreng. Gaf in 1982 4-talige Euroguide (toeristengids) uit waarvan er meer dan honderdduizend van zijn verkocht, ben dus van vele markten thuis. Hobby’s zijn o.m.: edelsmeden, sport; fitness, badminton (min of meer voetballen maar dan met een racket) en vanzelfsprekend politiek.

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland?

Waarom ik me kandidaat heb gesteld voor het Hoogheemraadschap van Rijnland? Dat is niet zo moeilijk te raden als je het bovenstaande hebt gelezen met betrekking tot mijn ervaring in de installatietechniek waar ook groei en bloei -zoals kassen- toe behoorde. Daarnaast werd mijn interesse gewekt door een bijna ramp op 26 juli 2021, de dijkverschuiving in Reeuwijk met hier de link in de nasleep daarvan waar ook VVD-kamerleden zich over hebben gebogen. Met de vreselijke februariramp van 1953 nog vers in het geheugen, waar 1836 mensen het leven lieten blijft goed onderhoud van dijken essentieel voor ons land. Reden waarom ik me zowel technisch als bestuurlijk v.v. wil inzetten om dergelijke toekomstige rampen te voorkomen. En dat nog afgezien van wat water ons ook aan gemak brengt; drinkwater bijvoorbeeld. En de zuivering daarvan. Nou, zo in dit filmpje te zien is. Oók een bestuurstaak van het waterschap. En bevloeiing van gewassen voor onze voeding. Zonder (goed) water, geen eten, geen planten, geen bomen. Enfin, noem zelf maar op. Juist daarom is het belangrijk om 15 maart op waterschap Rijnland te stemmen en bij voorkeur op mij (plek 12) sinds 1984 inwoner van Zoetermeer. Maar als je een andere mening bent toegedaan doe dat dan. Maar ga stemmen!

Waarom is het belangrijk om op 15 maart te gaan stemmen? En waarom vooral op een kandidaat van de VVD uit Zoetermeer?

Ik, daarvoor woonachtig in Rotterdam, Ede, Londen, Bremen, Den Haag en nu in Zoetermeer doe dat elke keer. Nu in 2023 ook weer met mijn brede kennis en kunde van techniek waaronder ook CO2/MIG, plasma en werking daarvan, dus naast wat ik hierboven schreef ruim georiënteerd. Niet alleen een bedrijf kan leiden maar ook handen uit de mouw kan steken om in nood een handje mee te helpen. Stemmen is heel belangrijk want juist door dat te doen krijg en voel je medezeggenschap met wat er in en vóór Nederland gaande is.

Wat zijn jouw belangrijkste punten waaraan je in de komende vier jaar in de aandacht voor gaat vragen?

In de komende vier jaar wil ik me niet alleen bestuurlijk inzetten voor sterkere dijken, maar ook kennis overdragen. Juist door mijn praktijkgerichte ervaring heb ik een breed netwerk opgebouwd en een flinke expertise op het gebied van bouw- en infrastructuren. Duidelijke communicatie (resultaatgericht) en waar betaalbare oplossingen een belangrijke rol in spelen. Uiteindelijk gaat het wel om belastinggeld. Ook de bodem verdient in de komende jaren veel aandacht. Zo ontstond in 2019 de stikstofcrisis waardoor de bodem belast is met een zeer hoge toediening van stikstofverbindingen zoals dit filmpje laat zien. Veroorzaakt door onder meer verbrandingsprocessen in de industrie, productie van elektriciteit, het transport en ammoniak dat vrijkomt uit dierlijke mest. En dat geeft problemen met de watervoorziening. Want daar leven we van.

Tot slot, als elevator-pitch: waarom moeten de kiezers op 15 maart het hokje bij jouw naam rood kleuren?

Waarom ik kiezers vraag op mij te stemmen lijkt me duidelijk want geef nu al een stukje kennis vrij van wat ik komende jaren onder de aandacht wil gaan brengen; een veilig Nederland. Pak daarom 15 maart het rode potlood en stem op mij, Johann van der Veere, Hoogheemraadschap Rijnland van VVD op plek 12.