Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: doneren voor noodhulp geen taak gemeente

Maandag 20 februari stond het raadsvoorstel Bijdrage noodhulp Turkije en Syrië op de agenda van de Zoetermeerse gemeenteraad. Het college stelde aan de raad voor een bedrag van € 127.000 euro te doneren aan Giro555. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners van onze stad en vertaalt zich naar een donatie van 1 euro per inwoner. VVD-fractievoorzitter Lisette Meier voerde namens de Zoetermeerse VVD het woord: 'Net als iedereen in de raad, vindt ook de Zoetermeerse VVD het verschrikkelijk wat er in Turkije en Syrië is gebeurd. Een natuurramp met een ongekende omvang en velen slachtoffers. Wij zijn er trots op dat Nederland als welvarend land doet wat we moeten doen: hulp bieden, zowel financieel als op andere manieren. Het voorstel om daar als Zoetermeerse gemeenschap extra aan bij te dragen vinden we echter niet verstandig. We vinden het een taak van de landelijke overheid om hulp te bieden en niet de taak van een gemeente. Het geld in ons budget is van en voor Zoetermeerders. En hoewel de omvang van deze ramp groot is, zijn wij er geen voorstander van een uitzondering te maken. We willen niet in de positie komen dat we bij elke ramp in de wereld een afweging moeten maken of deze wel of niet erg genoeg is om een uitzondering te rechtvaardigen'. Om die reden stemde de fractie tegen dit raadsvoorstel dat met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen werd aangenomen.

 

Andere gemeenten elders in Nederland hebben eveneens voor dit bedrag van € 1 euro per inwoner gekozen als sleutel voor de hoogte van de donatie. Het bedrag van € 127.000 zal namens de Zoetermeerse gemeenschap worden gedoneerd naar Giro555 van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties. De raad wil hiermee een bijdrage te leveren aan de noodhulp in de door de aardbeving in Turkije en Syrië getroffen gebieden. Door voor iedere inwoner een euro beschikbaar te stellen, beoogt het besluit duidelijk te maken dat iedere Zoetermeerder meeleeft met de getroffenen in deze aardbevingsgebieden.

 

Reeds voorafgaande aan het debat in de raad had de Zoetermeerse VVD aangegeven principiële bezwaren te zien in het inzetten van gemeenschapsgeld voor donatiedoeleinden. In het Algemeen Dagblad van 17 februari had de fractie reeds mij monde van fractievoorzitter Lisette Meier laten optekenen: 'Wij willen niet dat er gemeentegeld naar deze hulp gaat. Het klinkt nobel, maar daar is de gemeentekas niet voor. Dat geld is van en voor Zoetermeer. Wat doe je als gemeente bij een volgende ramp? Is die erger dan deze, en waarom maak je dan geen geld over? We willen het niet politiek maken en gewoon duidelijk zijn. De landelijke overheid doet alles wat ze moet doen om de mensen in Turkije en Syrië te helpen. Dit is geen taak voor een gemeente'. Wel riep ze in het artikel op ruimhartig te geven voor hulp in het aardbevingsgebied. 'Laat er geen misverstand over bestaan: Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd en we leven met de slachtoffers mee,' aldus Lisette Meier: 'Ik hoop dat wie dat kan, gul geeft'