Log in op Mijn VVD

Dick Faas draagt de voorzittershamer over aan Daphne Lureman-van der Zwet

Op dinsdag 7 maart wisselde de voorzitterswissel van de Zoetermeerse VVD van eigenaar. Dick Faas droeg de voorzittershamer tijdens de Algemene Ledenvergadering het voorzitterschap over aan Daphne Lureman-van der Zwet die kort daarvoor met algemene stemmen door de leden tot voorzitter van het Lokaal Netwerk Zoetermeer was benoemd. Dick Faas nam na 13 jaar in diverse functies in het bestuur van het Lokaal Netwerk te hebben gefungeerd, afscheid om, zoals hij dat verwoordde 'aan de andere kant van de bestuurstafel de Zoetermeerse VVD te volgen'. Fractievoorzitter Lisette Meier en secretaris Mark Baggerman benoemden in hun afscheids- en dankwoord de kwaliteiten die Dick Faas de afgelopen jaren in dienst van de Zoetermeerse VVD heeft gesteld. Voorzitter Daphne Lureman: 'In het jaar dat ik nu deelneem en bijdraag aan het bestuur en de vereniging van de VVD afdeling Zoetermeer, ben ik enthousiast geworden en zie ik de uitdaging om de vereniging, het samenspel tussen bestuur - fractie - wethouder en activiteiten verder te brengen. In de rol van voorzitter hoop ik het bestuur verder te kunnen versterken, het ledenaantal van de vereniging, afdeling Zoetermeer te vergroten en de verbinding binnen de afdeling te vergroten om zo een groter aantal actieve leden aan ons te binden'.

'Daarnaast hecht ik waarde aan het voeren van het goede gesprek tussen leden, bestuur, fractie en wethouder, zodat we weten wat er leeft in onze gemeente en het VVD geluid en de gevoelen van onze leden een plek krijgt bij de realisatie van het coalitieplan', aldus Daphne Lureman: 'Een diversiteit aan activiteiten die we organiseren zouden dat voor een deel kunnen faciliteren. Een andere grote uitdaging ligt in het actief betrekken van leden en hen uitnodigen om deel te nemen aan bijvoorbeeld canvassen, flyeren en het deelnemen aan opleidingen of andere sociale activiteiten. Ik verwacht dat de uitkomsten van de nulmeting ons als bestuur meer richting en inzicht in de wensen en verwachtingen geven. Daar kunnen we samen lering uit trekken. Tot slot heb ik veel zin in het voortzetten van de prettige samenwerking met de overige bestuursleden, leden van de fractie en de wethouder!'.